วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ก.วัฒนธรรมส่งเสริมคนไทยใช้ผ้าไทย

ก.วัฒนธรรมส่งเสริมคนไทยใช้ผ้าไทย

  • Share:

อิศเรศ จิราธิวัฒน์, วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ., ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, พลพัฒน์ อัศวะประภา, ศิริชัย ทหรานนท์ ชวนอนุรักษ์ผ้าไทย และชมโครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิม พระเกียรติฯ.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมผ้าไทย อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าให้เป็นอาชีพของคนไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำ “โครงการผ้าไทยร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา” และได้เปิดตัวโครงการฯ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสร้างรากฐานของผ้าไทยไว้อย่าง เหนียวแน่น ทาง กระทรวงวัฒนธรรม จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม ให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยกันมากขึ้น จึงได้ร่วมมือ กับเหล่าดีไซเนอร์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำผ้าไทยมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับยุคสมัยและคนรุ่นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล ผ้าไทยไม่ได้เหมาะกับคนแก่เท่านั้น แต่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันและดูแลไม่ยากด้วย นอกจากนี้ยังจะเผยแพร่การตัดเย็บด้วยการสร้างเวทีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดหาข้อมูลแหล่งการทอผ้า, ร้านขายผ้า, ร้านตัดเสื้อ เพื่อเป็นเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายนำวัฒนธรรม 5 F สู่เศรษฐกิจ ให้สอดรับนโยบายของรัฐบาล คือ Food, Fashion, Festival, Fight และ Film

นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ยังกล่าวว่า โครงการที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม และดีไซเนอร์ทุกท่านได้จัดทำขึ้น ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่จะมาช่วยสืบสานผ้าไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักสืบต่อไป และอยากบอกคนรุ่นใหม่ด้วยว่า การที่ คนในเมืองใช้ผ้าไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทำที่อยู่ในชนบท ให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเอง นอกเหนือจากรายได้ ยังยกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ส่วน พลพัฒน์ อัศวะประภา ตัวแทนจากสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ กล่าวว่า ทางสมาคมของเราจะจัดกิจกรรม ส่งเสริมผ้าไทยร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป็นการพัฒนา นักออกแบบรุ่น ใหม่ให้มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับผ้าไทย มากขึ้น โดยดีไซเนอร์แต่ละคนจะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบคอลเลกชั่นผ้าไทยร่วมสมัย ให้สอดคล้องกับสากล เพราะจริงๆแล้วผ้าไทยสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันของเราได้

3 ดีไซเนอร์ดัง ชัย เจียมกิตติกุล, ศิริชัย ทหรานนท์ และวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข และผลงานผ้าไทยที่สร้างสรรค์.

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ ประกอบด้วยแฟชั่นโชว์ จาก 4 ดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ “ชัย เจียมกิตติกุล” จากแบรนด์ “ชัย โกลด์ เลเบล”, พลัฏฐ์ พลาฎิ จาก “เรียลลิสติก ซิทูเอชั่น”, ศิริชัย ทหรานนท์ จาก “เธียเตอร์” และ “วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข” จากแบรนด์ “วิชระวิชญ์” โดยใช้ผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ มาออกแบบเป็นชุดไทยร่วมสมัย ในงาน “Contemporary Essence” ในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 17.30 น. ที่ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และยังมีนิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย พร้อมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย โดยนักออกแบบไทยซึ่งใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของไทย ในวันที่ 2-14 ส.ค. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้