วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มหาดไทย ชวนเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติผ่านอินเทอร์เน็ต

ปลัดมหาดไทย ชวนเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติผ่าน www.khonthai.com ยืนยันปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกล้วงข้อมูลหรือนำไปแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อว่าตนเองมีสิทธิในการลงคะแนนประชามติผ่านช่องทาง www.khonthai.com โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตนเองลงในช่องด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ก็จะบอกผลว่าตนเองจะต้องไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนโดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านไปดูด้วยตนเองที่ติดประกาศรายชื่อที่ศาลาประจำหมู่บ้านหรือสถานที่หน่วยลงคะแนนประชามติแต่อย่างใด

“ขอยืนยันว่าเว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลประชาชนจะถูกแก้ไขหรือลักลอบไปทำธุรกรรมที่เสียหายแต่อย่างใด” นายกฤษฎากล่าว

ปลัดมหาดไทย ชวนเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติผ่าน www.khonthai.com ยืนยันปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องถูกล้วงข้อมูลหรือนำไปแก้ไข 18 ก.ค. 2559 12:57 18 ก.ค. 2559 14:25 ไทยรัฐ