วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมฯ มองข้ามช็อต ชวนปลูกข้าวโพดแทนนาปรัง

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ด้วยสภาพอากาศปัจจุบันการทำนาปรัง เกษตรกรมีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนน้ำระหว่างเพาะปลูก โดยเฉพาะในช่วงระยะเป็นข้าวน้ำนม ซึ่งตรงกับช่วงกลางของฤดูแล้งพอดี เกษตรกรส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลน้ำตื้น นอกจากจะเสี่ยงทำให้ผลผลิตเสียหายรุนแรงแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวนาปรังสูงขึ้นด้วย

“กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนชาวนาปรับระบบการปลูกข้าวนาปีตามด้วยการปลูกข้าวนาปรัง มาเป็นการปลูกข้าวนาปีตามด้วยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทน นอกจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำได้ ยังช่วยตัดวงจรชีวิตของโรคและแมลงศัตรูข้าวได้ด้วย ที่สำคัญจะช่วยให้ชาวนามีรายได้มั่นคงมากขึ้น เพราะการปลูก

ข้าวโพดในฤดูแล้งจะไม่มีปัญหามากเหมือนปลูกในฤดูฝนที่จะมีปัญหาความชื้นสูง ข้าวโพดคุณภาพต่ำ ขายไม่ได้ราคา ยังมีปัญหาข้าวโพดล้นตลาด ถูกกดราคา เพราะมีการปลูกกันมาก ไม่เหมือนปลูกในฤดูแล้งที่มีผลผลิตออกมาน้อยกว่า ได้ราคาดีกว่า”

นายโอฬาร กล่าวอีกว่า ปลูกข้าวโพดเป็นพืชที่เหมาะฤดูนาปรัง ใช้น้ำน้อยแค่ 600-700 ลบ.ม.ต่อไร่ แต่ยังได้ผลตอบแทนสูงกว่าทำนาปรัง เพราะการศึกษาโครงการส่งเสริมและปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ทดลองปลูกในฤดูนาปรัง 2558/59 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ชัยนาท, พิจิตร, พิษณุโลก, พะเยา, ตาก และกำแพงเพชร พบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 1,375 กก. เกษตรกรขายได้ราคาเฉลี่ย กก.ละ 6 บาท ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,212.50 บาท เมื่อหักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,475.50 บาท ทำให้เกษตรกรมีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 2,737 บาท

“ในขณะที่การปลูกข้าวนาปรังต้องใช้น้ำมากถึงไร่ละ 1,200-1,300 ลบ.ม. ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 622 กก. เกษตรกรขายได้ราคาเฉลี่ย กก.ละ 7.60 บาท ปลูกข้าวนาปรัง 1 ไร่ ขายได้ 4,727 บาท แต่เมื่อหักต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงถึงไร่ละ 5,967 บาท เพราะมีค่าสูบน้ำเพิ่มเข้ามา ทำให้ชาวนาขาดทุนถึงไร่ละ 1,240 บาท ดังนั้น การปลูกข้าวโพดหลังนาช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีกว่าอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ด้วยสภาพอากาศปัจจุบันการทำนาปรัง เกษตรกรมีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนน้ำระหว่างเพาะปลูก... 18 ก.ค. 2559 12:19 ไทยรัฐ