วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวจีน 200 คนร่วมบวชปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จ.เชียงใหม่

ชาวจีน 200 คน ร่วมบวชเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง-พระราชินี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ก.ค.59 ที่วิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ คณะชาวจีน 200 คน ทำพิธีตัดผม เพื่อบวชในระยะสั้น เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาเพื่อถวายอุทิศแด่พระพุทธศาสนา โดยมีคณะสงฆ์จากเมืองจีนมาร่วมประกอบพิธีจีน ก่อนที่จะร่วมพิธีรักษาศีล 5 โดยมีนักท่องเที่ยวจีนที่ติดตามมาร่วมปฏิบัติธรรมเกือบพันคนที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวด้วย และช่วงเย็น พระสงฆ์และพุทธบริษัทชาวจีน ที่เข้าร่วมงานงานมหกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาบวชระยะสั้นและปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นการจัดงานเสวนาชาวพุทธเถรวาทและมหายาน ครั้งที่ 3 จัดในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2559 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นำโดย พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) พระคุณเจ้าต้าซือหยวน เจ้าอาวาสวัดหลินจู สมเด็จพระสังฆราชสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมเด็จพระสังฆราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ภายในงานมหกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป

นอกจากนี้ ยังมีงานเสวนาชาวพุทธเถรวาทและมหายาน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเนื่องในโอกาส สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีคณะสงฆ์จีน พร้อมพุทธบริษัทชาวจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และพระมหาเถระผู้นำสงฆ์ฝ่ายเถรวาทจากหลายประเทศ เดินทางมาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชาวพุทธมหายานกับชาวพุทธเถรวาท เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาให้เป็นสากล

ชาวจีน 200 คน ร่วมบวชเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง-พระราชินี 18 ก.ค. 2559 11:51 18 ก.ค. 2559 12:50 ไทยรัฐ