วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แล็บไทยในเส้นทางอาเซียน

แล็บไทยในเส้นทางอาเซียน

โดย สะ-เล-เต
19 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

อาเซียนเป็นตลาดการค้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของไทย สินค้าที่มีศักยภาพส่งออกกว่า 20 รายการ มันสำปะหลัง ข้าว น้ำตาล ยางพารา กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กุ้งแช่แข็ง หอยเป๋าฮื้อแช่แข็ง ปลาทูน่า ไก่แช่แข็ง เนื้อไก่ ฯลฯ

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการ (Lab) จึงเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความเชื่อมั่น ในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้กับประเทศผู้นำเข้า

สำหรับศักยภาพขีดความสามารถของห้องแล็บไทย น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ยืนยัน สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เนื่องจากเรามีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งหมด 104 แห่ง แยกเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบ 34 แห่ง ห้องปฏิบัติการของโรงงานอีก 70 แห่ง

“ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้บริการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 และนำผลทดสอบไปยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุ-สัตว์ เพื่อใช้ประกอบการส่งออกสินค้าได้เลย โดยไม่ต้องนำสินค้าไปทดสอบวิเคราะห์ซ้ำ นอกจากประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ยังช่วยให้การส่งออกเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น”

แต่อย่างไรก็ตาม มกอช.ยังคงมุ่งสนับสนุนพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารของไทยอย่างต่อเนื่อง เน้นผลักดันห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC17025 ให้มีมากขึ้น เพื่อขยายให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของไทย ให้พร้อมสำหรับความต้องการของผู้ประกอบการของไทย

ขณะเดียวกัน ยังได้มีการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรของไทยที่ได้มาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับ มกอช.ไว้แล้วด้วย ให้ผู้ส่งออกสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลการให้บริการทดสอบในแต่ละรายการได้ทางเว็บไซต์ http://www.acfs.go.th หรือ osa.acfs.go.th นอกจากทำให้ผู้ส่งออกรู้ผลได้เร็ว ยังทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยขยายตัวได้เร็วตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าอาเซียนและตลาดโลก.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้