วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องตีความ

วันนี้ (19 ก.ค. ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระจันทร์เต็มดวง มีผลสำรวจความเห็นประชาชนประเคนเป็นแพ็กคู่ฉลองวันอาสาฬหบูชา

เริ่มจาก “กรุงเทพโพล” ระบุว่าประชาชนตั้งใจจะไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม สูงกว่า 83 เปอร์เซ็นต์

“แม่ลูกจันทร์” ไม่เชื่อ “กรุงเทพโพล” ว่าจะมีประชาชนแห่ไปลงประชา มติร่างรัฐธรรมนูญมากมายมืดฟ้ามัวดินถึง 83 เปอร์เซ็นต์??

เอาให้ได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 50 ล้านคนก็หรูตายชักแล้วท่านพระครู

ทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญ “กรุงเทพโพล” ถามใจประชาชนว่าจะลงประชามติอย่างไร??

ปรากฏว่าประชาชน 46 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่าจะลงประชามติ “เห็นชอบ”

ประชาชนอีก 7 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะลงประชามติ “ไม่เห็นชอบ”

และยังมีประชาชนอีก 39 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่า...ยังไม่แน่ใจ

ทีนี้มาถึงคิว “นิด้าโพล” สำรวจความเห็นประชาชนประเด็นเดียวกัน

สรุปว่ามีประชาชน 30 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่าจะไปโหวต “เยส”

และมีประชาชน 6 เปอร์เซ็นต์ตอบว่าจะไปโหวต “โน”

แต่ยังมีประชาชนถึง 62 เปอร์-เซ็นต์ตอบว่า “ยังไม่ตัดสินใจ”

“แม่ลูกจันทร์” สรุปว่าผลสำรวจ “นิด้าโพล” กับ “กรุงเทพโพล” แตกต่างในรายละเอียด แต่เหมือนกันในภาพรวม

คือยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ตัดสินใจ

หรือตัดสินใจแล้ว แต่ปิดไต๋ไว้ไม่อยากให้ใครล้วงไส้ล้วงพุง??

ยังฟันธงไม่ได้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะคลอดออกมาประกาศใช้อย่างสะดวกโยธิน

หรือ จะตายท้องกลมก่อนหมอตำแยตัดสายสะดือ

หวยล็อกยังออกได้ 2 ประตู

อนึ่ง พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว “แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับข้อห่วงใยของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีต รมว.สาธารณสุข ที่ชี้ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ได้กำหนดสิทธิประชาชนที่จะได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐไว้ชัดเจน

โดยระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน”

แต่...ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ระบุว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ” เท่านั้นเอง

ไม่มีคำว่า “เสมอกัน” ไม่มีคำว่า “ได้มาตรฐาน” เหมือนรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่ถูกฉีกทิ้งไป

“แม่ลูกจันทร์” มองโลกแง่ดี เชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงไม่มีเจตนาแฝงเร้นนำไปสู่การยกเลิกบัตรทอง หรือลดมาตรฐานการรักษาพยาบาลประชาชนอย่างที่หลายฝ่ายห่วงใย

แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า เหตุใด อจ.มีชัย จึงไม่เขียนมาตรานี้ให้ชัดเจน??

แค่เขียนคำว่า “เสมอกัน” และ “ได้มาตรฐาน” เพิ่มไปอีก 2 คำจะลำบากอะไรนักหนาเชียว??

กรธ.มีเหตุผลอย่างไรจึงตัดคำว่า “เสมอกัน” และ “ได้มาตรฐาน” ออกไปจนกลายเป็นประเด็นวิจารณ์กันใหญ่โต

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดต้องเขียนให้ชัดเจนทุกประเด็นทุกมาตรา

เพราะถ้าเขียนไม่ชัดเจนมันก็กำกวม

อะไรที่มันกำกวมย่อมตีความได้หลายแง่หลายมุม

เมื่อตีความได้หลายแง่หลายมุมจะไปหาว่าเขาบิดเบือนร่างรัฐธรรม-นูญมันก็ไม่ถูกนะโยม.


"แม่ลูกจันทร์"

18 ก.ค. 2559 10:36 18 ก.ค. 2559 10:36 ไทยรัฐ