วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้ง! กระแสเงินสดทีโอทีแห้ง

อึ้ง! กระแสเงินสดทีโอทีแห้ง

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า ผู้บริหารทีโอที ได้รายงานให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้รับทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเดือน ม.ค.-พ.ค.59 โดยมีความกังวลถึงกระแสเงินสดที่ลดลงอย่างมาก ณ สิ้นเดือน พ.ค.มีกระแสเงินสด 1,241 ล้านบาท และเมื่อรวมเงินสดสำรอง 12,570 ล้านบาท เงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้ 24,210 ล้านบาท จะทำให้มีเงินสดคงเหลือ 38,021 ล้านบาท แต่หากไม่รวมเงินสำรองเพื่อไถ่ถอนหนี้แล้ว จะทำให้ปี 59 อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน สาเหตุที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง เนื่องจากทีโอทีมีค่าใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 3.75% วงเงิน 763 ล้านบาท โครงการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ (เออร์รี่รีไทร์) 715 ล้านบาท มีภาระลงทุนและหนี้สิน 2,764 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากการจ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้อีก 2,938 ล้านบาท

ส่วนผลดำเนินงาน 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ขาดทุนสุทธิ 6,572 ล้านบาท มาจากรายได้จากการให้บริการ 10,336 ล้านบาท ลดลง 7%จากปีก่อน ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะมีรายได้ 51,507 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 11,252 ล้านบาท ทั้งนี้ หากแยกรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมมีรายได้ 923 ล้านบาท กลุ่มอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศมีกำไร 119 ล้านบาท กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ขาดทุน 3,638 ล้านบาท กลุ่มบริการด้านไอที, ไอดีซีและคลาวด์ขาดทุน 129 ล้านบาท ขณะที่รายได้ที่คาดหวังว่าจะได้จากการให้เอไอเอสเช่าเสาโทรคมนาคม 3,600 ล้านบาท รายได้จากการเช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม 2 จี 2,000 ล้านบาท ก็ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ สำหรับฐานะการเงิน ณ 31 พ.ค.59 มีสินทรัพย์ 156,015 ล้านบาท มีหนี้สิน 54,289 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้