วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯย้ำให้ทุกส่วนเคลื่อนแผนคุณธรรมแห่งชาติ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าเรื่องแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมฯ ซึ่งหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ และจะจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั่วประเทศต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่ง ชาติ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือถึงการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ในเดือน ก.ย.2559 โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้แก่ พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ และ ศ.กิตติคุณ สุมน-อมรวิวัฒน์ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ จาก 8 เครือข่าย เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามกระบวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย.

ซึ่งหลังจากนี้ทุกภาคส่วนจะเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ และจะจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั่วประเทศต่อไป 18 ก.ค. 2559 00:47 18 ก.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ