วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.คลังชงปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุที่ยากจน

ดึงกลุ่มมีฐานะคืนสังคม มอบหน่วยงานเกี่ยวข้องถก 4 มาตรการรับมือ

นายอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการคลังได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ 4 ข้อเสนอ ประกอบด้วย มาตรการภาษี มาตรการการคลัง มาตรการการเงิน/การออม และมาตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้จัดทำเป็นระบบครบวงจรรองรับสังคมผู้สูง อายุก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

อธิบดี ผส.กล่าวว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พม. มีเรื่องมาตรการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งขณะนี้ ผส.กำลังสร้างบ้านผู้สูงอายุแบบครบวงจร ระยะแรกสร้างที่ จ.ชลบุรี นครราชสีมา และนนทบุรี ขณะเดียวกันนายสมคิดเสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งดำเนินโครงการบ้านมั่นคงและจัดระเบียบบ้านริมคลอง ขอให้คำนึงถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้สูงอายุด้วย สำหรับมาตรการการคลังในเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ที่ประชุมยังยืนยันการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ปัจจุบัน ยังไม่มีแนวคิดยกเลิกกลุ่มใด เพียงแต่มีข้อเสนอที่จะปรับเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน เนื่องจากเห็นว่าอัตรา 600 บาทต่อเดือนไม่น่าจะเพียงพอ แนวทางหนึ่งอาจจะจูงใจให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะหรือมีสวัสดิการคืนให้สังคมและนำไปเพิ่มให้กับคนจน ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุมี 10 ล้านคน แต่ยื่นรับสิทธิ์ 7.9 ล้านคน ส่วนที่เหลืออาจจะนำมาปรับเพิ่มได้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับสถานประกอบการในการจ้างงานผู้สูงอายุ การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมเพื่อขยายอายุ 55 ในการสะสมบำนาญชราภาพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการ ส่วนการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักดำเนินการร่วมกับ พม.ยึดหลักการมีส่วนร่วม มีรายได้ มีงานทำ มีที่อยู่อาศัย และเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเบื้องต้นพร้อมให้ทุกหน่วยงานไปจัดทำร่วมกับสำนักเศรษฐกิจการคลังก่อนเสนอ ครม.

เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการคลังได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหลักประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ 4 ข้อเสนอ ประกอบด้วย มาตรการภาษี มาตรการการคลัง มาตรการการเงิน 18 ก.ค. 2559 00:46 18 ก.ค. 2559 00:49 ไทยรัฐ