วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"รายงานวันจันทร์"-เดินสายรณรงค์ชุมชน "บริหารขยะ" แยกขยะแก้น้ำท่วมทางอ้อม

"รายงานวันจันทร์"-เดินสายรณรงค์ชุมชน "บริหารขยะ" แยกขยะแก้น้ำท่วมทางอ้อม

  • Share:

ปัจจุบันกรุงเทพฯมีขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดมากถึงวันละ 10,000 ตัน ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กทม.มีการรณรงค์คัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลวันละ 3,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 30

จุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เราคาดหวังว่าจะมีการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 เพื่อให้ขยะไปสู่กระบวนการกำจัดน้อยลง ดังนั้นจึงต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3Rs ตามนโยบาย “มหานครสีเขียว” ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าฯ กทม.

ล่าสุด กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม “แยกขยะได้ประโยชน์ เพื่อโลกสีเขียว” ภายใต้โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามวันและเวลาที่สำนักงานเขตกำหนดในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ของ กทม. โดยที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 4 ครั้ง และจะจัดอีก 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันอังคารที่ 26 ก.ค. ที่ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน และครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. ที่สวนสาธารณะสันติชัยปราการเขตพระนคร

กิจกรรมที่จัดมีการเสวนาหัวข้อ “ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา”ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดอย่างถูกต้องและการนำขยะและวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ, การสาธิตประดิษฐ์ขยะจากวัสดุเหลือใช้และจากขยะอันตราย อาทิ กล่องใส่ดินสอจากไม้ไอศกรีม กระเป๋าสตางค์จากขวดพลาสติก ลำโพงตุ๊กตากลไกไฟฟ้าจากฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีขบวนเดินรณรงค์ โดยตัวแทนเครือข่าย 14 กลุ่มเป้าหมาย และ MASCOT “ขยะจัดการได้ด้วยมือเรา” เชิญชวนให้ชาวกรุงเทพฯร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

ร้อยเอกประยุทธ์ เนียมหมวด ประธานชุมชนสื่อสารร่วมใจสามัคคี เขตบางเขน จากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ชุมชนมีการคัดแยกขยะโดยติดตั้งถังขยะแบบแยกประเภท แบ่งเป็นขยะเศษอาหาร ร้อยละ 64 ที่นำไปผลิตปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และก๊าซชีวภาพ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 30 นำไปจำหน่ายให้ตัวแทนรับซื้อ และประดิษฐ์ชุดเก้าอี้รีไซเคิลจากถังน้ำมัน ขยะทั่วไปและขยะอันตราย วันนี้เรามีขยะให้ กทม.จัดเก็บเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

สุมณตา อ่อนนุ่ม ผอ.โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กล่าวว่า ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนำขยะเศษอาหารมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดการเพิ่มจำนวนขยะและช่วยสร้างจิตสำนึกการลดโลกร้อนให้เยาวชนในอนาคต

รองจุมพลบอกว่า ที่ผ่านมาเรามักพบว่าเวลาฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขัง เพราะมีขยะอุดตามท่อระบายน้ำเป็นอุปสรรคกับสถานี
สูบน้ำหรือทางระบายน้ำต่างๆ ซึ่งขยะบางส่วนอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน เมื่อทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งทิ้งขยะถูกต้องตามวันและเวลาที่สำนักงานเขตกำหนดได้ ปัญหาปริมาณขยะที่ตกค้างตามแม่น้ำลำคลอง การกีดขวางทางระบายน้ำก็จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้