วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐบาลย้ำ เร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ เน้นมีส่วนร่วม-รับฟังความเห็น

รัฐบาลย้ำ เร่งแก้ปัญหาชายแดนใต้ เน้นมีส่วนร่วม-รับฟังความเห็น

  • Share:

รัฐบาลย้ำเร่งแก้ปัญหาความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เน้นการมีส่วนร่วม-รับฟังความคิดเห็น โวสถานการณ์โดยรวม ความรุนแรงลดลง…

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยได้กำหนดนโยบายระหว่างปี 2559 – 2561 เน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “สันติวิธี” มาประยุกต์ใช้ ผ่านกลไกการพูดคุยเพื่อสันติสุข สถานการณ์โดยรวมวันนี้ดีขึ้น เหตุความรุนแรงน้อยลง มีการทำงานร่วมกับประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการลงทุน เช่นในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงยังออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

ล่าสุด ครม. ยังได้ขยายเวลามาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา รวมถึงยังให้บุคคลและบริษัทห้างร้านสามารถหักค่าใช้จ่าย ค่าซื้อ ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในอัตราร้อยละ 100 ของรายจ่าย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้นายกฯ ฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้เพิ่มเติมด้วย โดยให้เร่งรัดศึกษาข้อมูล หากโครงการใดที่มีความพร้อมก็ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้