วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.ยันบัตรทองยังมี ย้ำต้องปรับให้ดีกว่าเดิม

ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาฯ กรธ. ยันบัตรทอง-ประกันสังคม ต้องปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ชี้ช่วงโค้งสุดท้ายประชามติเจอบิดเบือนหนัก

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบการให้ข้อมูลที่บิดเบือนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลของประชาชน ตนขอชี้แจงว่า 1.ตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ได้วางหลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณสุข คือ รัฐไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ ผู้ยากไร้ เมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาฟรี และกำหนดให้รัฐต้องป้องกันรักษาโรคติดต่ออันตรายให้กับประชาชนได้ฟรี

2. กรณีที่มีบุคคลระบุว่า บุคคลที่ไม่ใช่คนยากไร้จะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเอง และบัตรทองจะถูกยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริง การให้บริการสาธารณสุขของรัฐยังคง 3 ระบบใหญ่ไว้ คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง และระบบประกันสังคม ยืนยันว่าเรื่องบัตรทองรักษาฟรี ยังมีเหมือนเดิม แต่จะต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น.

ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาฯ กรธ. ยันบัตรทอง-ประกันสังคม ต้องปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม ชี้ช่วงโค้งสุดท้ายประชามติเจอบิดเบือนหนัก 17 ก.ค. 2559 19:48 17 ก.ค. 2559 20:15 ไทยรัฐ