ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกันตนเฮ! สปส.เพิ่มวงเงินทำฟันเป็น 900 ต่อปี เริ่ม 12 ส.ค.นี้

ผู้ประกันตนเริ่มยิ้มได้ บอร์ดประกันสังคม มีมติให้ปรับเพิ่มวงเงินค่าทำฟันจาก 600 เป็น 900 ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่ 12 ส.ค. นำร่องสถานพยาบาล-คลินิก 30 จังหวัด เข้าร่วมโครงการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 59 พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.)ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์เสนอให้เพิ่มวงเงินกรณีค่าทันตกรรมจากเดิม 600 บาท เป็น 900 บาทต่อปี โดยให้ เริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แห่งชาติ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่อยากให้ สปส.เพิ่มเพิ่มวงเงินเป็น 1,200 บาทต่อปี แต่การจะเพิ่มวงเงินต้องคำนึงถึงกรอบค่าใช้จ่ายหรือภาระที่ต้องเพิ่มขึ้นตามมาด้วย

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจึงให้เพิ่มขึ้นเท่านี้ไปก่อน สำหรับเรื่องที่ต้องการให้ผู้ประกันตนทำฟัน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วไปเบิกคืนภายหลังเหมือนที่ผ่านมา ขณะนี้ สปส.ได้เปิดรับสมัครสถานพยาบาลหรือคลินิกที่จะเข้าร่วมโครงการให้บริการด้านทันตกรรม ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน ซึ่งจะนำร่องสถานพยาบาลและคลินิกใน 30 จังหวัด หลังจากนั้นก็จะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

พล.อ.ศิริชัย กล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ด สปส. ยังได้พิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นผู้ประกันตน ที่ต้องการให้บริการเรื่องทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟัน ไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเห็นว่าไม่ใช่การรักษาโรคทางช่องปาก จึงไม่สามารถนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่ง สปส.จ่ายให้แก่โรงพยาบาลในระบบประกันสังคมในรูปแบบของเหมาจ่ายรายหัวเป็นรายปี เนื่องจากเป็นเรื่องของการทำฟันโดยเฉพาะ ส่วนการรักษาโรคในช่องปากนั้นสามารถนำไปรวมกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระบบประกันสังคมได้โดยให้ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

ผู้ประกันตนเริ่มยิ้มได้ บอร์ดประกันสังคม มีมติให้ปรับเพิ่มวงเงินค่าทำฟันจาก 600 เป็น 900 ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่ 12 ส.ค. นำร่องสถานพยาบาล-คลินิก 30 จังหวัด เข้าร่วมโครงการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย 17 ก.ค. 2559 12:01 17 ก.ค. 2559 12:26 ไทยรัฐ