วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ at เมื่อใด

เสาร์ที่แล้ว ผมรับใช้ถึงเรื่องว่าเมื่อใดใช้ in จันทร์วันนี้ มารับใช้กันถึงว่า เมื่อใดใช้ on กันบ้างครับ on ใช้กับวันที่ เช่นบอกว่า on July 18 หรือ on+วัน เช่น on Monday

อยู่บนถนนไหนใช้ on ครับ เช่น on Sukhumvit ชั้นใดของอาคาร เราก็ใช้ on ครับ เช่น on the 10th floor หรือชายฝั่งก็ใช้ on เช่นกัน เช่น on the West Coast บนโลกก็ใช้ on อย่างเช่น on the earth, on the planet หรือ on the globe

ยวดยานพาหนะ ท่านต้องใช้ on+a เช่น on a train, on a plane หรือ on a vehicle เครื่องดนตรี ก็ใช้ on เหมือนกันนะครับ เช่นเราบอกว่า on the guitar

อาจารย์ฝรั่งแนะนำนักเรียนว่า อย่าท่องนะครับ ขอให้ผ่านตา ฟังเยอะๆ ให้อ่านเยอะๆ เช่น on foot, on the cover, on a trip, on sale, on the market, on schedule, on time, on television, on radio, on the phone, on a farm, on a map หรือ on purpose

แต่ถ้า at จะใช้กับเวลาของวัน เช่น at 06.30, at midnight, at night

ถ้าเป็นสถานที่ที่มีบ้านเลขที่บ้าน ท่านต้องใช้ at เช่น at 200 Kumtong Lamtoyting Road อาคาร หรือตึกก็ใช้ at เหมือนกัน at the National Museum ที่บ้าน เราก็ใช้คำว่า at home

อย่างอื่นก็เช่น at present, at the moment, at first, at last, at most, at least, at once, at a low price, at a high price, not at all etc.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

17 ก.ค. 2559 10:35 17 ก.ค. 2559 10:35 ไทยรัฐ


advertisement