วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แมลง..สัตว์เศรษฐกิจทางเลือก

โดย สะ-เล-เต

จิ้งหรีดไม่เพียงจะเป็นแมลงที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีโปรตีนมากถึง 18.6% ไม่แพ้ปริมาณโปรตีนที่มีในเนื้อหมู เนื้อไก่ และปลาทู ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด

จึงไม่น่าแปลกใจ ทำไมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ถึงสนับสนุนให้คนบนโลกนี้บริโภคแมลงกัน...จนทำให้ “จิ้งหรีด” แมลงที่หลายคนตั้งข้อรังเกียจ ได้กลายเป็นอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

สำหรับบ้านเรา นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูล ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกระจายอยู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 20,089 ราย มีปริมาณผลผลิตจิ้งหรีด 656.07 ตัน คิดเป็นมูลค่า 65,606,700 บาท...ไม่เพียงจะมีรายได้จากการเลี้ยงและจำหน่ายตัวจิ้งหรีดพันธุ์ ไข่จิ้งหรีด และยังจำหน่ายมูลจิ้งหรีดเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักให้แก่พืชผลต่างๆ ได้อีกทาง

“การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ลงทุนไม่มาก พื้นที่แค่เพียง 2 ตารางเมตร ลงทุน 1,200 บาท สามารถเก็บขายได้ 2,400 บาท กำไรเท่าตัว และการลงทุนแค่ครั้งแรกครั้งเดียว เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อเนื่องทุกๆ 35 วัน ไปได้นานถึง 5-6 รุ่น เพียงแต่การเลี้ยงรุ่นที่ 3 อาจจะต้องหาพ่อแม่พันธุ์จากที่อื่นๆ มาเปลี่ยนเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมพันธุ์แบบเลือดชิด ที่จะมีผลทำให้ผลผลิตน้อยลงเท่านั้นเอง”

และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้เป็นแมลงเศรษฐกิจทางเลือก ร่วมกับการเลี้ยงแมลงอีกจำนวน 5 ชนิด ผึ้งพันธุ์, ผึ้งโพรง, ชันโรง, ครั่ง และ ด้วงสาคู เพราะเป็นแมลงที่มีมูลค่าในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้ เพราะมีช่องทางพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นอาหารปลอดภัยได้ไม่ยาก

เกษตรกรสนใจจะสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ ด้วยการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-4112-9562 กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.

สะ-เล-เต

17 ก.ค. 2559 09:49 17 ก.ค. 2559 09:49 ไทยรัฐ