วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ธรรมะไทย

อีกแค่ 2 วันก็ถึงวันเข้าพรรษาแล้ว ชาวพุทธส่วนมากจึงถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรมมากขึ้น ทั้งงดเหล้าเข้าพรรษา หรือถือโอกาสเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไหว้พระกัน ท่านที่สนใจศึกษาธรรมะลองเข้ามาที่ www.dhammathai.org เว็บไซต์ธรรมะไทย มีบทสวดมนต์ หลักธรรมะ สถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงวัดต่างๆทั่วประเทศไทยด้วย

เสียงธรรม รวมเสียงธรรมต่างๆทั้งเสียงพระเทศน์ บรรยายธรรม บทสวดมนต์ กวีธรรมะ ละครธรรมะ ธรรมะวันละคำ ธรรมทาน ธรรมะปฏิบัติ การทำสมาธิเบื้องต้น สมาธิภาวนา วิปัสสนา สติปัฏฐานสี่ พระพุทธเจ้า พระพุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเรื่อง พระไตรปิฎก พจนานุกรมพุทธศาสนา ทำเนียบวัดไทย วันสำคัญทางศาสนา มงคล ๓๘ ประการ ฯลฯ...

17 ก.ค. 2559 09:45 17 ก.ค. 2559 09:45 ไทยรัฐ