วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลบรอยมลทิน

โดย สหบาท

ถูกตีตรามัวหมองดองนานข้ามปี

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2558 พ.ต.อ.พิรพล อัจกลับ สมัยเป็น ผกก.สส.ภ.จ.บึงกาฬ โดน พล.ต.ต.ศุภลักษณ์ วรรณฤกษ์งาม ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ ออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ศปก.ภ.จ.บึงกาฬ

อ้างมีหนังสือรายงานพฤติกรรมตำรวจในสังกัด กก.สส.ภ.จ.บึงกาฬ มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากการค้าไม้พะยูง

เจ้าตัวจึงทำหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม

เป็นการใช้อำนาจไม่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีรยาสรร ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ตร. ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ ก.ตร.ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องกลับมาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.2559 ระบุว่า อนุ ก.ตร.ร้องทุกข์ ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

เห็นว่า กรณี ภ.จ.บึงกาฬ มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้ร้องทุกข์ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศปก.ภ. จ.บึงกาฬ เมื่อพิจารณาถึงระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ (6)

ต้องเพราะเหตุที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดทางวินัย หรืออาญา หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของผู้ร้องทุกข์แล้วก็ไม่ปรากฏแต่อย่างใด อีกทั้งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ก็มิได้ปรากฏว่า มีผู้ร้องทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้อง

การให้ผู้ร้องทุกข์ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศปก.ภ.จ.บึงกาฬ จึง ไม่สมเหตุสมผล

คำร้องทุกข์รับฟังได้ อนุ ก.ตร.จึงมีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา และให้ ผบก.ภ.จ.บึงกาฬ เพิกถอนคำสั่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้องทุกข์

พ.ต.อ.พิรพลใช้เวลานานปีเศษกว่าจะ “ลบรอยมลทิน” ที่กินอยู่ในใจสถานีต่อไปเขาว่า คงเจอกันที่ศาลปกครอง!!!

สหบาท

17 ก.ค. 2559 09:37 ไทยรัฐ