วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หมวดเจี๊ยบ' ประณามคำสั่งคสช.ออกกฎคุมสื่อ ไม่ชอบธรรม ต้องยกเลิกทันที

'หมวดเจี๊ยบ' ประณามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ประกาศคุมสื่อ อ้างไม่ชอบธรรม ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพสื่อ ปิดหูปิดตาประชาชน เรียกร้องต้องยกเลิกทันที

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 59 ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 41/2559 เรื่องการกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ให้การคุ้มครองคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ควบคุมสื่อที่เป็นภัยความมั่นคงนั้น ตนขอประณามเพราะถือเป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันที เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม 4 ประการ คือ 1. วิธีการออกคำสั่ง ไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม เพราะเป็นการออกคำสั่งโดยคนๆ เดียว ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบกลั่นกรองจากทุกภาคส่วน ทั้งๆ ที่ เรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะและส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของสังคมส่วนรวม

สำหรับประการที่ 2. เนื้อหาของคำสั่ง ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ โดยที่สื่อมวลชน คือ กลไกหลัก ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนความเห็นของประชาชนกลับไปยังรัฐบาล เพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาการทางการเมืองของประเทศ ดังนั้น การปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชน จึงเป็นการปิดกั้นการรับรู้ความจริงของประชาชน ถ้าสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพ ย่อมหมายถึงประชาชนก็ไม่มีเสรีภาพด้วยเช่นกัน

ร.ท.หญิงสุณิสา กล่าวอีกว่า ประการที่ 3.ขัดต่อหลักความรับผิดชอบและอาจมีการใช้อำนาจตามอำเภอใจ เพราะคำสั่งดังกล่าวคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องให้ไม่ต้องรับผิดใดๆ ทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยจากการใช้อำนาจระงับการออกอากาศหรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งการใช้ดุลยพินิจโดยอ้างเพียงความสุจริตเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยาก และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นรัฐต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแทนเจ้าหน้าที่

ส่วนประการที่ 4. การออกคำสั่งดังกล่าวในช่วงก่อนออกเสียงประชามติ อาจทำให้เกิดข้อครหาว่า เป็นการชี้นำประชามติอย่างหนึ่งหรือไม่ เนื่องจาก ความรุนแรงของโทษ อาจทำให้สื่อมวลชนไม่กล้านำเสนอข้อมูลด้านลบของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการลงคะแนนของประชาชนในการออกเสียงประชามติ คำสั่งอัปยศเช่นนี้มีไว้เพื่อบีบคอสื่อมวลชน ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ตระหนักว่าอำนาจที่ท่านยึดไปจากประชาชนนั้น มีไว้เพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ไม่ควรใช้อำนาจนั้นเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ มีแต่พวกเผด็จการเท่านั้น ที่ชอบปิดหูปิดตาประชาชน เนื่องจากกลัวความจริง.

'หมวดเจี๊ยบ' ประณามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ประกาศคุมสื่อ อ้างไม่ชอบธรรม ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพสื่อ ปิดหูปิดตาประชาชน เรียกร้องต้องยกเลิกทันที 17 ก.ค. 2559 08:46 17 ก.ค. 2559 09:20 ไทยรัฐ