วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรื่องนี้คนไทยก็เคยทำ

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดการณ์มาก่อน คณะทูตตะวันตก 22 ประเทศ ร่วมกันออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้คนไทยร่วมการพูดจาอย่างเปิดเผย หล่อหลอมเข้าด้วยกัน และหาฉันทมติที่จำเป็น ในการสร้างอนาคตที่เข้มแข็ง และยั่งยืนของทุกคน การถกเถียงร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดเผย จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมั่นคง

ข้อความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการณ์ ของคณะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรปหรืออียู 20 ประเทศ ที่มีสถานทูตในกรุงเทพฯเช่น เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นต้น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกผู้สื่อข่าว “บางกอกโพสต์” ว่าคณะทูตไม่ได้แจ้งจุดยืนเรื่องนี้ให้ฝ่ายไทยทราบมาก่อน

แถลงการณ์ฉบับนี้มีความยาวถึง 448 หน้า เป็นข้อเรียกร้องจากโลกตะวันตกถึง 22 ประเทศ จึงไม่ควรถือเป็นเรื่องเล็ก เป็นการตอกย้ำคำแถลงของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดกว้าง ให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น เพื่อความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ เป็นแถลงการณ์ที่ออกมา หลังการพูดทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของไทย

คณะทูตจากกลุ่มประเทศตะวันตกออกแถลงการณ์ ในขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนการลงประชามติ นายอนุสรณ์ อุณโณ ประธานเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เปิดเผยว่า ผู้ที่เห็นต่างถูกจับกุมดำเนินคดีแล้ว 113 คดี จึงขอเรียกร้องให้รณรงค์ได้โดยเสรี สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเห็น และคุ้มครองผู้รณรงค์

ทำไมโลกตะวันตกจึงเรียกร้องให้เปิดกว้าง ในการแสดงความคิดเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ คำตอบก็คือเพราะถือว่าเสรีภาพในการพูด และการแสดงความคิดเห็น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เป็นสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่เกิด ไม่ใช่เสรีภาพที่รัฐหยิบยื่นให้ รัฐธรรมนูญของบางประเทศมีบทบัญญัติ ห้ามรัฐออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเด็ดขาด

แถลงการณ์ของคณะทูตเชื่อว่าการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการสถาปนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมั่นคงในไทย ตรงกับเลขาธิการยูเอ็น ที่เชื่อว่าการเปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น จะทำให้รัฐธรรมนูญมีความ “ชอบธรรม” เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และทุกฝ่ายจะช่วยกันปกป้อง เพราะเป็นรัฐธรรมนูญประชาชน

ข้อเรียกร้องของคณะทูตจากโลกตะวันตก อาจก่อความหงุดหงิดได้ตามสมควร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้นิยมในระบอบอำนาจนิยม ส่วนฝ่ายเสรีนิยมอาจสงสัยว่าทำไมคนไทยจึงไม่ทำเอง ทำไมต้องให้ต่างชาติมาสอน ทั้งๆที่คนไทยก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 อย่างเรียบร้อยราบรื่น และไม่เห็นมีใครก่อความวุ่นวายหรือขัดขวาง.

17 ก.ค. 2559 08:13 17 ก.ค. 2559 08:29 ไทยรัฐ