วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างพระใหญ่ สูง60ม.-ถวาย ในหลวง-ราชินี

ที่ศูนย์การศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆานุภาพ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อเวลา 05.20 น.วันที่ 16 ก.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านดำเนินกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสสำคัญ ท่านจะสร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถานขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์มาโดยตลอด กล่าวคือ เมื่อปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ก็ดำเนินการสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อน มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม จากนั้นปี 2535 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระมหารัชมัง–คลาจารย์ ก็ดำเนินการสร้างอาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และมาในปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคลถึง 2 โอกาสคือเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านจึงต้องการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

พระพรหมโมลีกล่าวต่อไปว่า พระพุทธรูปดังกล่าวจะสร้างเป็นพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร กำหนดสร้างแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะประดิษฐานที่วัดสังฆานุภาพ ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดที่เน้นการเรียนการสอนภาษาบาลีโดยเฉพาะ โดยพระพุทธรูปดังกล่าวจะถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะสร้างด้วยปูน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านกล่าวเสมอว่า เหตุที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปนี้ให้มีขนาดใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ และองค์สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย.

ที่ศูนย์การศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆานุภาพ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เมื่อเวลา 05.20 น.วันที่ 16 ก.ค. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 17 ก.ค. 2559 04:07 17 ก.ค. 2559 04:07 ไทยรัฐ