วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาล ชวนคนไทยงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา สั่ง กวาดเหล้าเถื่อน

รัฐบาล ชวนคนไทยงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา พร้อมลุยกวาดล้าง เหล้าเถื่อน สั่ง มท.เข้ม ตรวจสอบใบอนุญาต มาตรฐานการผลิต และการเสียภาษีในพื้นที่ ควบคุมสุราพื้นบ้าน ชู"พะเยาโมเดล"ต้นแบบ ลด ละ เลิก

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยลด ละ เลิกดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา หรือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พร้อมทั้งเอาจริงจังกับการแก้ปัญหาสุราผิดกฎหมาย ทั้งในด้านการจัดตั้งโรงงาน การชำระภาษี และการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงงานผลิตสุราชุมชน ที่ลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราแบบไม่ติดแสตมป์ หรือ สุรานอกระบบ ซึ่งเป็นสุราเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นอันตรายต่อการบริโภค

"นายกฯ เป็นห่วงสุขภาพนักดื่มทั้งหลาย ซึ่งมักอาศัยวันหยุดยาวเป็นข้ออ้างในการเฉลิมฉลองดื่มกินกับญาติพี่น้อง และส่วนหนึ่งนิยมดื่มสุราพื้นบ้านที่ไม่มีมาตรฐาน ทำให้ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราประเภทนี้จำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากสารเอทานอล เมธานอล สารฆ่าเชื้อ สารหนู หรือ ส่วนผสมอื่นที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาการหมัก หรือ เร่งความแรงของแอลกอฮอล์เข้าไปทำลายอวัยวะภายใน จึงได้สั่งการให้ มท. เป็นแกนหลัก สำรวจตรวจสอบโรงงานสุราในท้องถิ่น เพื่อดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสุรา แต่ไม่ได้ต้องการควบคุมหรือจำกัดการผลิตให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

โฆษกรัฐบาล กล่าวต่อว่า กลไกราคาและการขึ้นภาษีสรรพสามิต ทำให้ผู้ผลิตสุรารายย่อยผลักภาระให้ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคา หรือ หันไปผลิตสุราเถื่อนใส่ขวด ถุงพลาสติก หรือ แกลลอน ขายในช่วงเทศกาล และโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานยังผลิตน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยข้อมูลเมื่อ ก.ค.58 พบว่า มีโรงงานผลิตสุราชุมชน 220 แห่ง จากทั้งหมด 2,900 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มอบหมายให้ ผวจ.ทุกจังหวัด เป็นประธานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสุรากลั่นชุมชน โดยได้มีการตรวจสอบใบอนุญาตการผลิตสุรา คุณภาพสุรา มาตรฐานของโรงงาน สถานที่จำหน่าย ระยะเวลาจำหน่าย โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจนประสบความสำเร็จ เช่น “พะเยาโมเดล” ตั้งแต่การตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ให้คำแนะนำในการลด ละ เลิกการดื่มสุรา หากมีการตั้งโรงงานผลิตสุราจะต้องได้รับอนุญาตจากชุมชน และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทำให้โรงงานสุราชุมชน มีจำนวนลดลงเหลือ 200 แห่งในปี 58 จากเดิมที่มีถึง 270 แห่งในปี 47

“ท่านนายกฯ ขอให้จังหวัดอื่นนำกรณีศึกษาดังกล่าวไปเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือจากประชาชนตามแนวทางประชารัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด เช่น การตรวจจับผู้ผลิตที่ไม่มีใบอนุญาต หลีกเลี่ยงภาษี หรือใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว...

รัฐบาล ชวนคนไทยงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา พร้อมลุยกวาดล้าง เหล้าเถื่อน สั่ง มท.เข้ม ตรวจสอบใบอนุญาต มาตรฐานการผลิต และการเสียภาษีในพื้นที่ ควบคุมสุราพื้นบ้าน ชู"พะเยาโมเดล"ต้นแบบ ลด ละ เลิก 16 ก.ค. 2559 17:31 16 ก.ค. 2559 22:52 ไทยรัฐ