วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หยุดยาววันแรก พบรถใช้ความเร็วเกินกำหนด 68 คัน โทษปรับหนักทุกราย!

ขนส่ง เผย การเดินทางช่วงวันหยุดยาววันแรก ตรวจความเร็วรถสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ พบรถสาธารณะใช้ความเร็วเกินกำหนด 68 คัน ปรับหนักทุกราย โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมบันทึกประวัติกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อความปลอดภัยในเดินทางของปชช. ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน ตั้งแต่ 15-21 ก.ค. 59 ดำเนินการตรวจสอบความเร็วของสาธารณะ ด้วยกล้องเลเซอร์บนท้องสายหลักและสายรองทั่วประเทศควบคู่กันไป พบว่า วันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา สุ่มตรวจรถสาธารณะจำนวน 8,553 คัน มีรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดรวม 68 คัน เป็นรถตู้โดยสารประจำทาง 21 คัน รถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 5 คัน รถบัสโดยสารประจำทาง 8 คัน และรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง 3 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง 11 คัน

ส่วนรถบรรทุกส่วนบุคคล ตรวจพบใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 20 คัน ดำเนินการเปรียบเทียบปรับหนักทุกรายในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและวัตถุอันตราย

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้นำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ตามโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS" ขณะนี้ มีข้อมูลรถในระบบทั้งสิ้น 66,041 คัน (ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2559) พบว่า วันแรกของการเดินทาง (15 ก.ค.) พบการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 841 คัน เป็นรถโดยสารประจำทาง จำนวน 661 คัน รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 150 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 15 คัน และรถบรรทุกทุกส่วนบุคคล จำนวน 15 คัน นอกนั้น เป็นรถอื่นๆ โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จะบันทึกประวัติผู้ขับรถทุกราย เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่หลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้จะประสานผู้ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความเร็ว ทั้งจากระบบ GPS และการตรวจสอบด้วยกล้องเลเซอร์ จะเป็นส่วนสำคัญในการติดตามรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำข้อมูลมาพิจารณาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศ.

ขนส่ง เผย การเดินทางช่วงวันหยุดยาววันแรก ตรวจความเร็วรถสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ พบรถสาธารณะใช้ความเร็วเกินกำหนด 68 คัน ปรับหนักทุกราย โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมบันทึกประวัติกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ 16 ก.ค. 2559 16:44 17 ก.ค. 2559 01:01 ไทยรัฐ