วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.เช็กยอดคนขอใช้สิทธินอกเขต ลงประชามติ มีกว่า 3 แสนราย

มท. เผย ยอด ปชช.ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตออกเสียงประชามติ สรุปยอดกว่า 3 แสนคน กทม.แชมป์คนลงทะเบียนเกือบแสนราย

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 59 นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินภารกิจสนับสนุนการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 2,400 แห่ง ร่วมกันจัดทำ และสรุปยอดการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติทั่วประเทศ โดยมีผู้มีสิทธิรวม 50,260,382 คน มียอดการจัดทำประกาศหน่วยออกเสียง และที่ออกเสียงรวม 95,305 หน่วย โดยจะมีการจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน จำนวน 16,827,645 ฉบับ ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทะเบียนขอใช้เสียงนอกเขตจังหวัดที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนรวม 323,843 คน โดยจังหวัดที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดมากที่สุด ประกอบด้วย กทม. 94,223 คน ชลบุรี 26,854 คน สมุทรปราการ 14,888 คน เชียงใหม่ 11,127 คน และปทุมธานี 9,567 คน

มท. เผย ยอด ปชช.ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตออกเสียงประชามติ สรุปยอดกว่า 3 แสนคน กทม.แชมป์คนลงทะเบียนเกือบแสนราย 16 ก.ค. 2559 14:54 16 ก.ค. 2559 19:50 ไทยรัฐ