วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยอดลงทะเบียนจัดตั้งวินใหม่เพิ่ม 256 ราย ลาดกระบัง-บางรัก สูงสุด!

ขนส่งทางบก เผย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ยื่นความประสงค์ ขอจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิมแล้ว 23,666 ราย ขอจัดตั้งวินใหม่เพิ่มอีก 256 วิน ลาดกระบัง-บางรัก ขอตั้งวินใหม่สูงสุด พร้อมประกาศรายชื่อภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้ ...

วันที่ 16 ก.ค.59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ต้องการเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นความประสงค์ลงทะเบียน เพื่อขอจัดตั้งวินใหม่ และเพิ่มคนในวินเดิม ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ปิดการรับลงทะเบียนแล้ว ปรากฏว่า มีวินที่ขอตั้งใหม่จำนวน 256 วิน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในวินใหม่ จำนวน 2,373 คน โดยเขตลาดกระบังและเขตบางรัก ขอตั้งวินใหม่สูงสุด จำนวนเขตละ 19 วิน รองลงมา คือ เขตห้วยขวาง จำนวน 17 วิน และเขตภาษีเจริญ จำนวน 13 วิน โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งวินใหม่ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการขยายตัวของชุมชน ปริมาณความต้องการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชน เส้นทาง ท้องที่การให้บริการต้องครอบคลุม โดยมีระยะห่างจากวินที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมตามความเหมาะสม และสถานที่จัดตั้งวินมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

สำหรับในส่วนของวินเดิมที่มีอยู่แล้ว จากการจัดระเบียบครั้งแรก จำนวน 5,477 วิน มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมทุกเขต จำนวน 23,666 คน โดยเขตดอนเมือง มีจำนวน ผู้ลงทะเบียนสูงที่สุดจำนวน 1,144 คน รองลงมา ได้แก่ เขตจตุจักร จำนวน 1,130 คน เขตดินแดง จำนวน 1,067 คน และเขตบางนาจำนวน 965 คน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ จะประกาศรับรองการจัดตั้งวินใหม่ พร้อมรายชื่อผู้ขับขี่ในวินใหม่ รวมถึงรายชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมในวินเดิม ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้ โดยผู้ขับขี่ที่ได้รับการรับรองยังไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ จะต้องต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยนต์สาธารณะให้เสร็จสิ้นก่อน ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง โดยต้องไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2560

ส่วนกรณีผู้ที่ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลลงทะเบียนไว้นั้น ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เรียบร้อยก่อนนำรถมาจดทะเบียนด้วย และหลังจากจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่นเช่า ซื้อ หรือใช้เสื้อวินโดยเด็ดขาด และห้ามนำรถไปรับจ้างในวินอื่น หรือให้บริการนอกเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายกรมการขนส่งทางบกจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิทักษ์สิทธิการใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ เลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมายป้ายเหลือง ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัว และรถ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกัน มีประวัติผู้ขับในรถโดยสารสาธารณะ เพื่อการติดตามตัวกรณีเกิดเหตุได้ทันที

ขนส่งทางบก เผย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ยื่นความประสงค์ ขอจดทะเบียนเพิ่มในวินเดิมแล้ว 23,666 ราย ขอจัดตั้งวินใหม่เพิ่มอีก 256 วิน ลาดกระบัง-บางรัก ขอตั้งวินใหม่สูงสุด พร้อมประกาศรายชื่อภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้ 16 ก.ค. 2559 13:52 16 ก.ค. 2559 17:08 ไทยรัฐ