วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สมเด็จช่วง' สร้างพระปางสมาธิสำริด ใหญ่สุดในไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

'สมเด็จช่วง' สร้างพระปางสมาธิสำริด ใหญ่สุดในไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

  • Share:

“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” หรือสมเด็จช่วง สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสำริด ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง-สมเด็จพระราชินี” คาดใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี ประดิษฐานยังวัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร ...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 59 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆานุภาพ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม เนื้อสำริด หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสสำคัญ สร้างศาสนวัตถุและศาสนสถานขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์มาโดยตลอด เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านจึงต้องการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์

พระพรหมโมลี กล่าวต่อไปว่า พระพุทธรูปดังกล่าว จะสร้างเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริด ปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร กำหนดสร้างแล้วเสร็จประมาณ 2 ปี และเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะประดิษฐานที่วัดสังฆานุภาพ ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดที่เน้นการเรียนการสอนภาษาบาลีโดยเฉพาะ โดยพระพุทธรูปดังกล่าวจะถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมาในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะสร้างด้วยปูน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านกล่าวเสมอว่า เหตุที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปนี้ให้มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ และองค์สมเด็จพระราชินี ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้