วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กน้อย' เปิดงาน 'ครูตู้สัญจร' เฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี

รมช.ศธ. เปิดงานครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.จันทบุรี ลุยสานงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ย้ำเร่งตั้งศูนย์ประสาน-สนับสนุน เชื่อมโยงการศึกษาอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาการ เป็นประธานในงานครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมป์) อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนปลายทางแก่ครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล รวมถึงเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อนำเสนอห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้ภายในงานได้มีพิธีไหว้ครู และจัดแสดงนิทรรศการจากโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เลิศในสังกัดด้านการจัดการเรียนสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อการต่อยอดขยายผลที่มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงและบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ก็จะเร่งรัดยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น และขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดกลางที่ขาดโอกาส รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาทางไกล เพื่อดูแลการจัดการศึกษาทางไกลในภาพรวม ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป

รมช.ศธ. เปิดงานครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ที่ จ.จันทบุรี ลุยสานงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ย้ำเร่งตั้งศูนย์ประสาน-สนับสนุน เชื่อมโยงการศึกษาอย่างทั่วถึง 16 ก.ค. 2559 12:51 16 ก.ค. 2559 14:54 ไทยรัฐ