วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราเมศ ปูดต่อ ร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อ-จัดจ้าง เอื้อการทุจริต

นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปูดต่อ ร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเอื้อโกง ชง สตง.หาแนวร่วม ชี้ ทำลายระบบตรวจสอบ บอกสัปดาห์หน้า เตรียมส่งหนังสือแจง ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงข้อพิรุธนี้

วันที่ 16 ก.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ ฉบับปี พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณา พ.ร.บ.ดังกล่าว ว่า ที่ผ่านมาตนได้พูดถึงมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งบัญญัติชัดเจนว่า ยกเว้นไม่ให้ใช้กฎหมายนี้บังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการวิจัยและค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีเพิ่มอีก 2 ประเด็นที่จะส่งผลเสียกับวินัยการเงินการคลังของประเทศ หากมีการประกาศใช้กฎหมายนี้จริง คือ มาตรา 7(4) และ (5) ของ พ.ร.บ.นี้ ที่ระบุยกเว้นไม่ให้ใช้กับเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพราะในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยออก พ.ร.บ.กู้เงิน อาทิ กู้ 2.2 ล้านล้านบาท หรือกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ถ้า พ.ร.บ.นี้เปิดช่อง ยกเว้นเรื่องการกู้ยืมเงิน จะไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายได้ คิดว่ารัฐบาลทหารจะออกกฎหมายเอื้อให้เกิดการทุจริตมโหฬารเช่นนี้ไม่ได้ จึงขอให้แก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตตามที่ออกนโยบาย

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้ยังเอื้อให้มีการทุจริต ทำลายระบบการถ่วงดุลการใช้งบประมาณของรัฐ เพราะมาตรา 37 ยังระบุว่า ให้มีการตั้งคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยตั้งผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เช่นเดียวกับมาตรา 41 ที่ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องเรียน โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และการให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ามาเป็นคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ถือเป็นการทำลายหลักการถ่วงดุลการตรวจสอบโดยสิ้นเชิง ในสัปดาห์หน้าตนจะทำหนังสือถึง สตง. และ ป.ป.ช. เพื่อให้เห็นข้อพิรุธของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย.

นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปูดต่อ ร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเอื้อโกง ชง สตง.หาแนวร่วม ชี้ ทำลายระบบตรวจสอบ บอกสัปดาห์หน้า เตรียมส่งหนังสือแจง ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงข้อพิรุธนี้ 16 ก.ค. 2559 12:45 16 ก.ค. 2559 19:02 ไทยรัฐ