วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตะลุยโลกใบใหญ่ 17/07/59

ตะลุยโลกใบใหญ่ 17/07/59

  • Share:

ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” ขอพาน้องๆไปชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจัดโดย 2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นครับ

เริ่มที่งานแรก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” จัดขึ้นโดยกรมศิลปากร จนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เนื้อหานิทรรศการประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปฐมบทอาศิรวาท จัดแสดงภาพถ่ายพระราชจริยวัตร ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ภาพพระราชกรณียกิจขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ การฉายภาพยนตร์เก่า การลงนามถวายพระพร และบทอาศิรวาท ส่วนที่ 2 สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ นำเสนอเอกสารจดหมายเหตุการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และภาพพระราชกรณียกิจในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ 3 องค์ประธานศาสน์ศิลป์แผ่นดินไทย จัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ และภาพถ่ายการจัดสร้างพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในภารกิจของกรมศิลปากร และ ส่วนที่ 4 จารึกไว้ในแผ่นดิน เป็นการฉายสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่หาชมได้ยาก

ส่วนอีกงาน คือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา “วาดเส้นเล่นสี” จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จนถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ โดยนำผลงานของน้องๆ เยาวชน ที่ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดเยาวชน “วาดเส้น เล่นสี” ที่ถ่ายทอดความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร มาจัดแสดง รวม 64 ผลงาน จัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลงานเยาวชนอายุ 6-11 ขวบ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน “My Pride...My Pilot...My Prince” ของ ด.ญ.พิ-ชุญดา เทศน์ธรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2 ได้แก่ ผลงาน “มิ่งขวัญของชาวไทย” ของ ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ และภาพ “เจ้าฟ้า ชายของเรา” ของ ด.ช.สิราวิชญ์เยาวสันติกุล และกลุ่มอายุ 12-15 ปี มีผลงานรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพ “เจ้าฟ้าของแผ่นดิน” ของ ด.ช.นันน์นนิน เรืองยังมี รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เป็นของ ด.ญ.ญารินดา นพรัตน์ ชื่อภาพ “เจ้าฟ้าของคนไทย” และ ด.ช.ปรีเยช วงษ์ตา ชื่อภาพ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯในดวงใจ” ครับ.

พี่ม้ามังกร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้