วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กๆ บอกนายกรัฐมนตรี 17/07/59

เป็นเวทีสำหรับน้องๆ แสดงความคิดเห็นหรือทรรศนะหรือความต้องการ โดยเขียนใส่ ไปรษณียบัตร ความยาว 4 บรรทัด ถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของหน่วยราชการ แจ้งชื่อ อายุ ชั้นเรียน โรงเรียน ที่ตั้งรวมทั้งที่อยู่ทางบ้านอย่างละเอียด พร้อมทั้งรหัสไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง พี่หิ่งห้อย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.10900 จดหมายของน้องคนใดได้รับการตีพิมพ์จะได้รับการจัดสรรรางวัลให้เป็นกำลังใจ มีทั้งหนังสือและแสตมป์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

ขอสิทธิฉีดวัคซีนทั่วถึง

กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
หนูอยากให้ท่านนายกฯดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง เช่น การเร่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิการฉีดวัคซีนนี้อย่างทั่วถึง

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.วชิรญา รูปแก้ว
ร.ร.เมฆขจรเชียงใหม่ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150

แก้น้ำท่วมถนน

กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
ช่วงนี้ฝนตกหนัก หนูเดินทางมาโรงเรียนลำบาก โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จะมีน้ำท่วมขังสูง ทำให้เดินทางลำบากมาก อยากขอให้ท่านนายกฯช่วยด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ด.ญ.ดลญา นิยมเดชา
ร.ร.สามัคคีวิทยา อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560

ช่วยคนยากจน

กราบเรียนฯพณฯนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้ทั่วโลกและไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จึงอยากให้ท่านนายกฯเร่งช่วยเหลือคนยากจนด้วย

ด้วยความเคารพอย่างสูง
น.ส.ดวงสมร จันทร์สว่าง
ร.ร.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260.

16 ก.ค. 2559 11:41 16 ก.ค. 2559 11:41 ไทยรัฐ