วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ซูเปอร์โพล' เผย ปชช.หนุนรัฐใช้ ม.44 ยึดคืนที่ ส.ป.ก.

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช.หนุนใช้ ม.44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. และรีสอร์ตนายทุนภูทับเบิก ‘เกษตรกร’ มีความสุขจากคำสั่ง คสช. แนะปลูกป่าทดแทนทันที หลังได้ที่ดินคืน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน และผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "โพลปลุกระดมครั้งที่ 1 มโนสำนึก คนไทย รักสิ่งแวดล้อม" ตอนใช้มาตรา 44 ยึดคืนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) และรีสอร์ตนายทุน ภูทับเบิก โดยสำรวจความเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,359 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10–15 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.4 ต่อต้านนายทุน บุกรุกผืนป่าใช้ประโยชน์ส่วนตัวมาก ถึงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เห็นรัฐบาลใช้ มาตรา 44 ยึดคืนที่ ส.ป.ก.จากนายทุน ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 สุขมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 17.8 สุขปานกลาง และร้อยละ 6.3 สุขน้อยถึงไม่สุขเลย

ที่น่าพิจารณาคือเกษตรกรส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 86.2 สุขมากถึงมากที่สุด หลังรัฐบาลใช้ มาตรา 44 ยึดคืนที่ ส.ป.ก. มากกว่าอาชีพอื่นๆ ที่มีอยู่ร้อยละ 72.1 สุขมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นคือ ร้อยละ 3.2 ของเกษตรกร และร้อยละ 8.4 ของคนอาชีพอื่นๆ ที่มีความสุขน้อยถึงไม่สุขเลย นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อ การใช้มาตรา 44 ยึดคืนที่ดินจากนายทุนภูทับเบิก พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.7 เห็นด้วยมาก ถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 9.9 เห็นด้วยปานกลาง นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.8 เห็นด้วยที่จะนำที่ดินที่ยึดคืนจากนายทุนมาปลูกป่าทันที โดยระดมคนไทย นักท่องเที่ยวช่วยกันปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ มีเพียงร้อยละ 4.2 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

"ซูเปอร์โพล" เผย ปชช.หนุนใช้ ม.44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. และรีสอร์ตนายทุนภูทับเบิก ระบุ "เกษตรกร" มีความสุขจากคำสั่ง คสช. แนะปลูกป่าทดแทนทันที หลังได้ที่ดินคืน 16 ก.ค. 2559 11:08 16 ก.ค. 2559 12:40 ไทยรัฐ