วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ดุสิตโพล' ชี้ ปชช.ห่วงความขัดแย้ง-แสดงความเห็นต่าง ร่าง รธน.

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจลงประชามติร่าง รธน. ระบุ ปชช.อยากให้เร่งรณรงค์-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง พร้อมอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า แต่ห่วงความขัดแย้ง-จำกัดสิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นต่าง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 59 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน สำรวจระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.ที่ผ่านมา ถึงความสมหวัง หรือผิดหวังในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้น ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.62 ระบุ ในช่วงเวลาที่เหลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 69.88 ระบุ อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร "รับ" หรือ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 65.45 เห็นว่า บ้านเมืองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น

สำหรับสิ่งที่ประชาชน "สมหวัง" ในการจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค.นี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.29 ระบุประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิลงประชามติและตัดสินใจด้วยตัวเอง รองลงมาร้อยละ 67.40 เห็นว่าบ้านเมืองมีความก้าวหน้า มีแนวโน้มที่ดีที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 57.18 มีการลงประชามติเกิดขึ้นตามวัน เวลาที่กำหนด ส่วนสิ่งที่ประชาชน "ผิดหวัง" ในการจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค. ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.16 ระบุยังมีความขัดแย้งแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ใส่ร้ายโจมตีกันไปมา รองลงมาร้อยละ 70.56 ระบุถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และร้อยละ 68.37 ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ค่อยรู้และเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร

เมื่อถามว่า ประชาชนพร้อมหรือยังที่จะไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.10 ระบุ พร้อมแล้ว เพราะเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง และเกี่ยวข้องกับประชาชน อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้า พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ยินดีให้ความร่วมมือ ไปใช้สิทธิทุกครั้งที่มีโอกาส อยากมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ขณะที่ร้อยละ 30.90 ยังไม่พร้อม เพราะยังไม่ค่อยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจ มีกระแสข่าวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจลงประชามติร่าง รธน. ระบุ ปชช.อยากให้เร่งรณรงค์-ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง พร้อมอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า แต่ห่วงความขัดแย้ง-จำกัดสิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นต่าง 16 ก.ค. 2559 11:04 16 ก.ค. 2559 11:37 ไทยรัฐ