วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปณท เพิ่มความสุขชุมชน เปิดโครงการ 'ข้าวฮางสร้างฯ กินดีอยู่ดี'

ปณท เพิ่มความสุขชุมชน เปิดโครงการ 'ข้าวฮางสร้างฯ กินดีอยู่ดี'

  • Share:

ไปรษณีย์ไทย นำร่อง กลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิก จ.สกลนคร เปิดโครงการ "ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี" มุ่งพัฒนาชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น พร้อมช่วยกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายไปรษณีย์...

มีรายงานว่า พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวถึงการเปิดโครงการ "ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี" ว่า ได้ผลักดันให้ไปรษณีย์ไทย เป็นเครือข่ายและศูนย์กลางของชุมชนตามยุทธศาสตร์ CSR ทั้งในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่า โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพของกลุ่มฯ ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง "กินดีอยู่ดี" และไปรษณีย์ไทย จะเป็นผู้เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเพื่อหนุนเสริมชุมชนให้เติบโตได้เองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย จะสนับสนุนให้สินค้าชุมชนได้จำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์ และทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจะเป็นช่องทางในการจัดส่งไปยังผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการค้าขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ด้าน นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสกลนครได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกๆ ขนาด ที่สืบทอดการทำข้าวฮางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดเด่นของการนำภูมิปัญญาโบราณของชาวภูไทที่มีมานานนับร้อยปี ผ่านกระบวนการแปรรูปข้าวฮาง โดยการแช่ นึ่ง ผึ่ง สี ทำให้ข้าวฮาง เป็นข้าวที่โดดเด่นกว่าข้าวประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก จนกลายเป็นสินค้าส่งออก ทำรายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวเสริมว่า จากการทำงานใกล้ชิดชุมชนของคนไปรษณีย์ไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถเติบโตเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ไปรษณีย์ไทย จึงเลือกกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ให้เป็นชุมชนนำร่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผ่านโครงการดังกล่าว โดยได้นำศักยภาพของเครือข่ายคนไปรษณีย์ มาเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวภูไท และเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวฮาง พร้อมทั้งเชื่อมประสานหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อการผลิตข้าวฮางที่จากเดิมผลิตเพื่อการบริโภค มาสู่การเปิดตัวออกสู่ตลาดในจังหวัด และระดับประเทศ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ยังได้สร้างโรงเรือนผลิตข้าวฮาง "เพิ่มสุข" ที่ได้รับมาตรฐาน "อย." เป็นแห่งแรกของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสถานที่ให้ชุมชนบ้านกุดจิกได้ผลิตข้าวฮาง ภายใต้แบรนด์ "ข้าวฮางทิพย์" จำหน่ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตของชุมชนกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านเครือข่ายไปรษณีย์แล้ว ยังสามารถช่วยให้ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิกขายข้าวได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้