วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ แจงเวทีอาเซม ยันไทยเร่งสางปัญหามนุษย์

นายกฯ แจงเวทีอาเซม ชงหลักการ 3 M หยุดขยายความขัดแย้ง หวั่นกระทบความมั่นคง-เศรษฐกิจ-สังคม ยันไทยเร่งสางปัญหาค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถ้อยแถลงสำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในหัวข้อ "การส่งเสริมสามเสาหลักของอาเซม" ในการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11 โดยเสนอหลักการ 3 M เน้นความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นแนวทางการดำเนินงานระหว่างเอเชีย-ยุโรป โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในยุโรปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลงประชามติของสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (อียู) เชื่อว่าสหราชอาณาจักร และอียู จะสามารถปรับตัวเพื่อให้ผ่านความท้าทายนี้ไปได้ และยังคงเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งอาเซมต่อไป ซึ่งทั้งสองภูมิภาคจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาค สำหรับเอเชียนั้น ความขัดแย้งจากพื้นที่บางส่วนยังคงเป็นความท้าทาย ต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเราไม่ควรขยายความขัดแย้ง แต่ควรหาหนทางอย่างสร้างสรรค์โดยยึดหลัก 3 M 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงความท้าทายที่สำคัญอีก 2 ประการ ที่ทั้งเอเชียและยุโรปกำลังเผชิญอยู่ คือปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งสองภูมิภาคต่างเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหานี้ ส่วนความท้าทายประการที่สองคือ ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบาย มาตรการและกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงอย่างเข้มงวด ซึ่งไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในอาเซม เพื่อให้การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

พล.อ.ประยุทธ์ ยังเล่าถึงประสบการณ์ของไทยในการแก้ไขปัญหาว่า ปัญหาทั้งสองประเด็นเป็นปัญหาที่ซับซ้อน ที่ต้องอาศัยเวลาและความอดทนในการแก้ไข การแก้ไขปัญหา ต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศทั้ง ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยไม่ผลักภาระให้ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องแก้ไขปัญหาเพียงลำพัง พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความอยุติธรรมบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชน

นายกฯ แจงเวทีอาเซม ชงหลักการ 3 M หยุดขยายความขัดแย้ง หวั่นกระทบความมั่นคง-เศรษฐกิจ-สังคม ยันไทยเร่งสางปัญหาค้ามนุษย์ 16 ก.ค. 2559 11:00 16 ก.ค. 2559 13:30 ไทยรัฐ