วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘เตือนใจ’ ดูจุดสร้างมอเตอร์เวย์นครชัยศรี ส่อละเมิดสิทธิ-โฉนดสมัย ร.5

กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนชาวบ้าน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กรณีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ละเมิดสิทธิชุมชน พบออกโฉนดตั้งแต่ ร.5 เสนอชะลอโครงการ เรียกหน่วยงานชี้แจง...

วันที่ 15 ก.ค. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด่านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ลงพื้นที่ ต.ดอนแฝก และต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อตรวจข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านร้องเรียนการดำเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ว่าละเมิดสิทธิชุมชน เนื่องจากมีการอ้างว่า โครงการได้ผ่านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แล้วเมื่อปี 2541 แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่า ไม่มีการทำ EIA แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเดินหน้าโครงการพร้อมอ้างการทบทวน EIA แต่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุม ทำให้ไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล จึงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง เนื่องจากจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก รวมทั้งกีดขวางทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและวิถีชุมชน

นางเตือนใจ กล่าวภายหลังตรวจสอบพื้นที่ และพบปะพุดคุยกับชาวบ้านว่า หลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมชี้แจงว่า ก่อนดำเนินโครงการ มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านหรือไม่ และในระหว่างการตรสรวจสอบ จะทำหนังสือขอให้ชะลอโครงการออกไปก่อน

"น่าที่จะเตือนไปยังกรมทางหลวงว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพันธุ์พืชที่ชาวบ้านผลิตเอง และเป็นรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ที่ออกโฉนดครั้งตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ชาวบ้านจึงอยากจะรักษาที่ดินแปลงนี้เอาไว้ให้สืบทอดถึงรุ่นลูกหลาน"

กรรมการสิทธิฯ ยังกล่าวด้วยว่า ที่สำคัญผังเมืองนครปฐมก็กำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสีเขียวคาดขาว คือ เป็นพื้นที่ชนบทที่ต้องอนุรักษ์ไว้ และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

ส่วนผลกระทบหากมีการทำโครงการ จะเกิดขึ้นหลายอย่าง นอกจากเรื่องอาชีพแล้ว ก็เรื่องน้ำท่วมเพราะถนนสูงถึง 3.5 เมตร ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างจะเกิดมลพิษ พื้นที่ถูกตัดขาดจากกันเพราะมอเตอร์เวย์ จะทำให้วิถีชีวิตของชุมชน การทำมาหากินเปลี่ยนไปมาก

"หลังจากนี้จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้ทำโครงการที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน โดยกระบวนการมีการให้ข้อมูลข่าวสารรอบด้านไหม มีการรับฟังความคิดเห็นไหม โครงการมีผลกระทบอะไร ทั้งในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อมต่างๆ สังคม วัฒนธรรมด้วย" นางเตือนใจ กล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนนครชัยศรียื่นหนังสือ ‘บิ๊กตู่’ จี้ตรวจเวนคืนที่ดินข้างมอเตอร์เวย์ฯ

ชาวนครชัยศรีสงสัยใช้ข้อมูลเก่า 20 ปี ออกแบบสร้างมอเตอร์เวย์

ผู้ตรวจฯดูพื้นที่ เวนคืนมอเตอร์เวย์นครชัยศรี ชาวบ้านขอทำอีไอเอใหม่

กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนชาวบ้าน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม กรณีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ละเมิดสิทธิชุมชน พบออกโฉนดตั้งแต่ ร.5 เสนอชะลอโครงการ เรียกหน่วยงานชี้แจง... 16 ก.ค. 2559 09:46 16 ก.ค. 2559 10:33 ไทยรัฐ