วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ดาว์พงษ์" ตีกลับแนวทางประเมินรอบสี่

จี้ สมศ.ปรับใหม่ยึดตามสภาพสถานศึกษา รับไม่ทัน ก.ค.นี้ เหตุรัฐบาลไม่รีบ

ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รักษาการ ผอ.สมศ.เปิดเผยหลังเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายแผนการดำเนินงาน (Roadmap) 3 ระยะของรัฐบาล ว่า สมศ.ได้นำเสนอแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวง 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง รมว.ศธ.ขอให้ สมศ.กลับไปปรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสภาพสถานศึกษา โดยยึดบริบทสถานศึกษาที่มีความต่างกัน อาทิ เรื่องขนาด ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ต้องปรับให้เหมาะสม เพื่อให้สะท้อนคุณภาพตามบริบทที่มีอยู่

“การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ รมว.ศธ.ต้องการให้สถานศึกษารู้สึกสบายใจ และอยากที่จะเข้ารับการประเมิน โดยที่สถานศึกษาได้รับประโยชน์ จึงขอให้ สมศ.กลับไปจัดทำรายละเอียดว่าแต่ละมาตรฐานที่ประเมินจะดูอะไร รวมทั้งปรับให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาไม่ใช่มีเกณฑ์เดียว จากนั้นให้นำกลับมาเสนออีกครั้ง นอกจากนี้ ยังขอให้ สมศ.เน้นการคัดเลือกผู้ประเมินที่สถานศึกษาให้การยอมรับ หากมีการประกาศรายชื่อต้องไม่มีใครร้องยี้ ซึ่งผมได้ชี้แจงแล้วว่า สมศ.ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ประเมิน โดยการประเมินภายนอกรอบสี่จะไม่ใช้หน่วยประเมินภายนอก แต่จะคัดเลือกผู้ประเมินจาก 2 ส่วนคือ สมศ.และต้นสังกัด ซึ่งต้องผ่านกระบวนการอบรมพัฒนาให้มีแนวทางที่จะสะท้อนความสำเร็จของสถานศึกษาตามแนวทางที่วางไว้” รักษาการ ผอ.สมศ.กล่าว

ดร.คมศรกล่าวด้วยว่า ส่วนจะทันตามโรดแม็ป ระยะที่ 3 ในเดือน ก.ค.2559 หรือไม่นั้น สมศ.ได้พยายามแล้วและรัฐบาลก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร เพราะต้องการให้มีคุณภาพ ซึ่งตนมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ระบบการประกันควรใช้การประกันภายใน เพราะหลักการประกันคือการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน ซึ่งหัวใจคือการควบคุมคุณภาพของสถานศึกษา ส่วนการประเมินภายนอกเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่บอกถึงความสำเร็จทั้งประเทศ หาก รมว.ศธ.เห็นชอบก็จะนำเสนอบอร์ด สมศ.และรายงาน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ สมศ.ก่อนประเมินรอบสี่ให้เร็วที่สุด.

ดร.คมศร วงษ์รักษา รอง ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รักษาการ ผอ.สมศ.เปิดเผยหลังเข้าพบ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 16 ก.ค. 2559 01:13 16 ก.ค. 2559 01:13 ไทยรัฐ