วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนคนไทยงดเหล้า-เข้าวัดถวายพุทธบูชา

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในพิธีหล่อเทียนพรรษาและเจริญพระพุทธมนต์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ว่า กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ตลอดพรรษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีพิธีหล่อเทียนถวายเทียนและเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ประดับธงธรรมจักรในหน่วยงาน ตลอดจนขอให้คนไทยลดละเลิกอบายมุข โดยเฉพาะสุรา ของมึนเมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในกรุงเทพมหานคร ศน.ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 9 ต้นและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆนำไปถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่ 19 ก.ค.นี้ โดยเคลื่อนขบวนรถออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ถวายพระอารามหลวง 9 แห่ง คือ วัดสระเกศ วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดบวรนิเวศ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดปทุมวนาราม วัดสามพระยา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นอกจากนี้ จะจัดให้มีพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่วัดปทุมวนารามในวันเดียวกัน.

ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในพิธีหล่อเทียนพรรษาและเจริญพระพุทธมนต์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 16 ก.ค. 2559 01:12 16 ก.ค. 2559 01:12 ไทยรัฐ