วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปิยะสกล' เผย 'วิษณุ' ไฟเขียวสรรหาเลขาฯ สปสช.คนใหม่

"ปิยะสกล" เผย "วิษณุ" ไฟเขียวเดินหน้าสรรหาเลขาฯ สปสช.ใหม่ มั่นใจคนไทยเข้าใจ ด้านเครือข่ายประชาชน ร้องนายกฯ สอบการคัดเลือกเลขาฯ สปสช. อ้างผู้ได้รับการสรรหาไม่ได้รับความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ตนได้ขอเข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงการเดินหน้าสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คนใหม่ หลังจาก นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรองเลขาธิการ สปสช.จะฟ้องร้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกมติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งนายวิษณุแนะนำให้มีการเดินเรื่องต่อตามมติที่ประชุมบอร์ด สปสช. ถ้ามีปัญหาว่าศาลรับคุมครองก็ค่อยมาว่ากันใหม่ และขณะนี้ได้ให้ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. ให้ตั้งผู้ช่วยแล้ว ส่วนกรณีบัตรดี-บัตรเสีย เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมวันนั้น มีความโปร่งใส เพราะมีการถ่ายทอดสด และบันทึกเทปตลอดเวลาอยู่แล้ว สามารถเอามาถอดใจความได้

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้ไปประเด็นทางการเมือง นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลรับทราบข้อมูลอยู่แล้วว่ามีการเอาไปเชื่อมโยง แต่ก็ต้องสื่อสารความจริงให้ประชาชนเข้าใจ แค่ไม่ได้คนในกลุ่มของตัวเองขึ้นมาก็ไม่ใช่การล้มระบบบัตรทอง หรือยึดระบบ เพราะระบบนี้เป็นของประชาชน ตนขอถามว่าคนที่บิดเบือนทำเพื่ออะไร ได้ประโยชน์กับตัวเองใช่หรือไม่ ส่วนคนที่เอาไปพูดว่าเป็นระบบอนาถานั้น ตนขอให้เลิกพูดได้แล้ว เพราะไม่มีคำว่า "อนาถา" เลย มีแต่การพูดถึงผู้มีรายได้น้อย คนยากจนที่ทำให้เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ ใครที่พูดคำว่า "อนาถา" แสดงว่าอยู่ในใจของคนพูดมาตลอด แต่ไม่เคยอยู่ในใจของตน 

เมื่อถามต่อว่า เกรงว่าจะกระทบกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ หรือไม่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า คิดว่าประชาชนรับรู้มากขึ้น รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดที่บิดเบือนคิดว่าประชาชนรับรู้ 

เมื่อถามว่า คนที่โจมตีและบิดเบือนข้อมูลบัตรทองที่ผิด ถือว่าเป็นการบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 หรือไม่ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ต้องถาม นายวิษณุว่าการพยายามบิดเบือนอย่างนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะผิดกฎหมายประชามติหรือไม่

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 40 คน นำโดย นางแสงสิริ ตรีมรรคา ตัวแทนเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้พิจาณาข้อเท็จจริงตรวจสอบ และมีคำสั่งให้การประชุมคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นโมฆะ เนื่องจากการประชุมอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย อาทิ ที่ประชุมตีความบัตรเสียว่าเป็นบัตรดี ทำให้ผลการลงมติออกมาไม่รับรองการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช. อีกทั้งมีการเปิดเผยการลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามกติกาที่ต้องลงคะแนนลับ และไม่ให้บันทึกเสียงข้างน้อยสรุปมติที่ประชุม แต่ให้ใส่ไว้ในรายงานการประชุมเท่านั้นซึ่งผิดกฎหมายในการรับรองเสียงข้างน้อย เป็นต้น ทำให้ผู้ได้รับการสรรหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกและเสียหายต่อโอกาสในการรับตำแหน่ง สร้างผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคนที่ทำงานพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มานานกว่า 10 ปี และอาจส่งผลต่อการฟ้องคดีในอนาคต จึงขอให้นายกฯพิจารณาและมีคำสั่งให้การประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้.

"ปิยะสกล" เผย "วิษณุ" ไฟเขียวเดินหน้าสรรหาเลขาฯสปสช.ใหม่ มั่นใจคนไทยเข้าใจ ด้านเครือข่ายประชาชน ร้องนายกฯสอบการคัดเลือกเลขาฯสปสช. อ้างผู้ได้รับการสรรหาไม่ได้รับความเป็นธรรม 14 ก.ค. 2559 17:17 14 ก.ค. 2559 21:17 ไทยรัฐ