วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.คลัง หนุน ภาษีที่ดินรอบแนวรถไฟฟ้า เว้น ปชช. รอ สปท.พิจารณา

ก.คลัง สนับสนุนแนวคิดเก็บภาษีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือ แนวรถไฟฟ้า แต่ยืนยันว่า จะยกเว้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัย เพื่อไม่เป็นภาระรายได้ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของ สปท. ...

จากกรณี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการคลังและคมนาคม เร่งศึกษาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมทางรถไฟฟ้าเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดเก็บภาษีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59 นายอภิศักดิ์ ตันติวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า สนับสนุนแนวคิดการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม จากผู้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน รถไฟฟ้า จากภาครัฐ เมื่อเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเจริญขึ้น ทำให้ทำเลบริเวณดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์จึงควรเสียภาษีจากผลพลอยได้การลงทุนภาครัฐด้วย แต่ยืนยันว่า จะจัดเก็บเฉพาะการนำที่ดินมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ หรือ ขายออกเมื่อราคาที่ดินสูงขึ้น เพราะมีรายได้เพิ่มในการประกอบกิจการ และจะยกเว้นสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อยู่อาศัย แต่ไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาที่ดินครอบครองอยู่ เพราะจะสร้างภาระให้กับประชาชนทั่วไป 

โดยขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยังไม่มีข้อสรุปร่วมกัน จึงเป็นเพียงแนวคิดในการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมทางรถไฟฟ้า ซึ่งได้ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายเส้นทาง เบื้องต้น กระทรวงคมนาคมจะกำหนดจุดสร้างสถานีรถไฟฟ้า เพื่อศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า ทั้งการสร้างเมืองธุรกิจใหม่ การสร้างโกดังเก็บสินค้า สถานที่ขนส่ง เพื่อส่งผลให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เหมือนกับหลายประเทศซึ่งดำเนินการอยู่ หากรอเพียงรายได้จากค่าโดยสาระจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงต้องหารายได้จากด้านอื่นมาชดเชย.

ก.คลัง สนับสนุนแนวคิดเก็บภาษีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ หรือ แนวรถไฟฟ้า แต่ยืนยันว่า จะยกเว้นสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัย เพื่อไม่เป็นภาระรายได้ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของ สปท. 14 ก.ค. 2559 16:12 14 ก.ค. 2559 18:54 ไทยรัฐ