วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศรีราชา' จ่อพ้นเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน 19 ก.ย.นี้

"รักษเกชา" ยัน "ศรีราชา" จ่อพ้นเก้าอี้ผู้ตรวจ 19 ก.ย.นี้ หลัง คสช.มีคำสั่งยกเลิกสรรหา แต่ติดข้อ ก.ม.อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีคำสั่ง คสช.ที่ 40/2559 ยกเลิกประกาศ คสช.ฉบับที่ 48/2557 ให้ยุติการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ และให้กรรมการองค์กรอิสระที่จะพ้นวาระดำรงตำแหน่งต่อไปว่า คำสั่งดังกล่าวจะมีผลทำให้ นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องพ้นจากการรักษาการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากต้องพ้นตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 19 ก.ย. ซึ่งคำสั่งดังกล่าวในข้อ 4 ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการองค์กรอิสระนั้นๆ แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงส่งผลให้ นายศรีราชา ต้องพ้นวาระลง เรื่องนี้ นายศรีราชา ก็รับทราบ และตีความกฎหมายในลักษณะเดียวกัน ทั้งยังบอกว่ารักษาการถึงอายุครบ 70 ปี ก็ต้องไปอยู่แล้ว

"รักษเกชา" ยัน "ศรีราชา" จ่อพ้นเก้าอี้ผู้ตรวจ 19 ก.ย.นี้ หลัง คสช.มีคำสั่งยกเลิกสรรหา แต่ติดข้อ ก.ม.อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ 14 ก.ค. 2559 15:50 14 ก.ค. 2559 17:40 ไทยรัฐ