วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ติวเข้มพระธรรมทูต 32 รูป ยกระดับสงฆ์ยุคใหม่ เผยแผ่-ปกป้องพุทธศาสนา

ติวเข้มพระธรรมทูต 32 รูป ยกระดับสงฆ์ยุคใหม่ เผยแผ่-ปกป้องพุทธศาสนา

  • Share:

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ผ่านการคัดเลือก 32 รูป ยกระดับพระสงฆ์ยุคใหม่ หวังให้เผยแผ่และปกป้องพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59 ที่ จ.สุพรรณบุรี พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล กล่าวถึงกรณีที่ สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ร่วมกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เปิดหลักสูตรเตรียมพระธรรมทูตต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล ประจำปี 2559 เพื่อยกระดับพระสงฆ์ยุคใหม่ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วยนโยบาย "ศรัทธา สำนึก ปลูกฝัง ดังพุทธปณิธาน" พร้อมที่จะอุทิศชีวิตให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมี พระเทพโพธิวิเทศ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร โดยปีนี้เปิดการอบรมพระสงฆ์ที่ผ่านการคัดเลือก 32 รูป เป็นพระสงฆ์จากประเทศกัมพูชา 2 รูป และจากวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ มี นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานชมรมโพธิคยา 980 เป็นประธานเปิดและบรรยายหัวข้อ "หนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา"

พระเทพโพธิวิเทศ เปิดเผยว่า มุ่งหวังให้พระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมได้รับการยกระดับกำลังของอินทรีย์ที่มีศรัทธานำหน้าให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น มีความชัดเจนในอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้า ยอมทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อกิจการงานศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนกลายเป็นกำลังสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นพระธรรมทูตตัวอย่างที่งดงาม เพราะดินแดนพุทธภูมิเป็นดินแดนที่พระพุทธเจ้าเลือกสรรไว้อย่างดีที่สุดว่า เป็นดินแดนแห่งการสร้างบารมี เป็นดินแดนแห่งการบรรลุธรรม เปลี่ยนปุถุชนให้กลายเป็นอริยชน การอบรมจะใช้เวลา 6 เดือน แบ่งเป็นภาคปริยัติ 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน ที่ประเทศอินเดีย การอบรมครั้งนี้ถือเป็นสนามทดสอบอารมณ์และจิตใจว่า เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงใด เพราะเป็นหลักสูตรตรงตามพระไตรปิฎก

ขณะที่ นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ซึ่งเป็นผู้บรรยายกล่าวว่า พระสงฆ์และฆราวาสต่างมีบทบาทเป้าหมายที่แตกต่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นทุกวันนี้จำเป็นที่พุทธบริษัท 4 ต้องร่วมมือกัน โดยยึดหลักพละ 5 บทบาทของพระธรรมทูต เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีความสำคัญที่จะได้รับการปลูกฝังจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นต้นแบบที่ดี และทำหน้าที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน ด้วยการเป็นผู้ถือธงนำหน้าว่าเป็นศิษย์ตถาคตที่ไม่หวังลาภยศ สักการะ พร้อมทั้งปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยม ดังนั้น จึงต้องสร้างความมีศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้