วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจง 4 จ.ในอีสาน พท.ปลูกนาปีลด สวนทางชัยภูมิ ปลูกสับปะรดเพิ่ม

แจง 4 จ.ในอีสาน พท.ปลูกนาปีลด สวนทางชัยภูมิ ปลูกสับปะรดเพิ่ม

  • Share:

สศก. แจงการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดอีสาน "นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์" ระบุ เนื้อที่เพาะปลูกลดลง ร้อยละ 1.8 ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2558 ของจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ...

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59 นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว และสำนักชลประทานที่ 5-8 เข้าร่วมเพื่อพิจารณาข้อมูลข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 และสับปะรดโรงงาน ปี 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.5 ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่า ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งหมด 10,833,557 ไร่ ลดลงจากปีเพาะปลูกที่ผ่านมา ร้อยละ 1.8 เนื่องจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกษตรกรจึงลดพื้นที่ปลูกลง ในขณะที่เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งหมด 10,037,454 ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5) ผลผลิตรวม 3,739,065 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2) และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 372 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7)

สับปะรดโรงงาน ปี 2558 ซึ่งมีการเพาะปลูกเฉพาะจังหวัดชัยภูมิ พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกรวม 7,818 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีเพาะปลูกที่ผ่านมาร้อยละ 53 เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาดี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กก. จูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ส่วนเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งหมด 7,682 ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 52) ผลผลิตรวม 37,189 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 65) และผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,841 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9) ทั้งนี้ เกษตรกรและท่านที่สนใจ สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044 465 079 หรือ อีเมล zone5@oae.go.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้