วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เลิกสรรหาผู้ตรวจฯ 'เรวัต' ตกเก้าอี้ โดนแช่แข็ง ตาม ม.44

"พรเพชร" แจ้งเหตุยกเลิกกระบวนการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อที่ประชุม สนช. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม ก่อนเริ่มการประชุม นายพรเพชร ได้แจ้งให้ที่ประชุม สนช.รับทราบถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ลงนามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 40/2559 ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหา และการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของ นายเรวัต วิศรุตเวช ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงมีอันต้องยกเลิกไปตามคำสั่งฉบับนี้ด้วย

"พรเพชร" แจ้งเหตุยกเลิกกระบวนการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อที่ประชุม สนช. ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 14 ก.ค. 2559 11:21 14 ก.ค. 2559 12:16 ไทยรัฐ