วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชวนร่วมงาน ‘ประเพณีใส่บาตรเทียน’ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ จ.น่าน

ททท.สนง.แพร่ เชิญชวนร่วมงาน ‘ประเพณีใส่บาตรเทียน’ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ในวันที่ 21 ก.ค. หลังเข้าพรรษาหนึ่งวัน

นางธนภร พูลเพิ่ม ผอ.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.แพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวเชิญชวนร่วมงาน ‘ประเพณีใส่บาตรเทียน...หนึ่งเดียวในประเทศไทย’ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอเวียงสา และร่วมบำเพ็ญกุศลทาน บารมี รักษาศีล ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่คณะสงฆ์ และชาวอำเภอเวียงสา ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2344 หรือหนึ่งปีหลังจากเจ้าฟ้าอัตถวรปัณโญทรงสร้างวัดบุญยืนในปี พ.ศ. 2343 โดยประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย เพราะเป็นประเพณีที่มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ใส่บาตรร่วมกัน ซึ่งที่อื่นปรากฏเฉพาะคฤหัสถ์ใส่บาตรพระเพียงอย่างเดียว

เอกลักษณ์ของประเพณีคือ การใส่บาตรด้วยเทียน เพื่อส่งเสริมพระวินัยบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องการแสดงสามีจิกรรม (การแสดงความเคารพ) ความเคารพระหว่างพระภิกษุผู้มีพรรษากาลอ่อนกว่า ต่อพระเถระผู้มีพรรษากาลมากกว่า และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงสามีจิกรรมต่อพระภิกษุที่จะอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส การใส่บาตรด้วยเทียนนั้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีเทียนไว้จุดบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และพิธีกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อพระวินัยบัญญัติ ประเพณีใส่บาตรเทียน ได้กำหนดพิธีถัดจากวันเข้าพรรษา 1 วัน หรือในวันแรม 2 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ประเพณีใส่บาตรเทียน” พิธีจะเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คือ พระภิกษุสามเณรในอำเภอเวียงสา และคณะศรัทธาสาธุชน จะเตรียมเทียน ดอกไม้ น้ำส้มป่อย หรือน้ำอบน้ำหอม และเตรียมสำรับกับข้าวใส่ปิ่นโตไปด้วย เพื่อเตรียมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ไปร่วมพิธี พระภิกษุสามเณรจะมีการเตรียมบาตร และผ้าอาบน้ำฝน หรือผ้าสบงไปปูไว้บนโต๊ะ และตั้งบาตรบนผ้าอาบน้ำฝน เพื่อรองรับเทียนที่คณะสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชนใส่บาตรเทียนในภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ก็จะเริ่มพิธีใส่บาตรเทียน โดยมีพระภิกษุสามเณรนำคณะศรัทธาสาธุชน เดินใส่บาตรเทียนเวียนรอบโต๊ะที่ตั้งบาตร และวางผ้าอาบน้ำฝน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีใส่บาตรเทียน ก็จะกลับเข้าไปภายในพระอุโบสถเพื่อทำพิธีสูมาคารวะ (ขอขมา) หรือทำสามีจิกรรมต่อพระเถระผู้มีอายุพรรษากาลมากเป็นลำดับไป

ททท.สนง.แพร่ เชิญชวนร่วมงาน ‘ประเพณีใส่บาตรเทียน’ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ในวันที่ 21 ก.ค. หลังเข้าพรรษาหนึ่งวัน 14 ก.ค. 2559 10:48 14 ก.ค. 2559 12:20 ไทยรัฐ