วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ยึดคืนที่ ส.ป.ก. วังน้ำเขียว 600 ไร่

เมื่อช่วงสายวันที่ 13 ก.ค. นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิบัติการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ตามคำสั่ง คสช.ที่ประกาศใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบว่า การดำเนินการปิดป้ายประกาศแผนที่ที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีการครอบครองตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป จะเริ่มดำเนินการนำร่องเป็นพื้นที่แรกของประเทศ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยวันที่ 15 ก.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาปิดป้ายประกาศนำร่องที่ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้มีเป้าหมายแรกพื้นที่ 1 แปลง จำนวนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ ในเขต ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกนายทุนกว้านซื้อทิ้งไว้ และผู้ถือครองไม่ยอมให้ความร่วมมือกับ ส.ป.ก.ในการเข้าไปยึดคืนพื้นที่ เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกร ที่ดิน ส.ป.ก.ดังกล่าวจึงเข้าข่ายถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมาย และต้องถูกยึดคืนตามคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช.

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยอีกว่า ส่วนการปิดป้ายประกาศนั้นไม่ได้เข้าไปปิดป้ายบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ดินดังกล่าว แต่จะดำเนินการปิดป้ายประกาศในพื้นที่ 4 จุด ตามคำสั่งของ คสช. ประกอบด้วยที่ว่าการอำเภอ, ที่ทำการกำนัน, ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยการปิดป้ายนั้นจะปิดประกาศให้ผู้ที่ถือครองในที่ดินดังกล่าว ไปยื่นเอกสารและหลักฐานการถือครองที่ดินภายใน 15 วัน เมื่อยื่นเอกสารแล้วจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมาย ก็จะต้องถูกยึดที่ดินคืนมาเพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่แท้จริงต่อไป.

ความคืบหน้าการปฏิบัติการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ตามคำสั่ง คสช.ที่ประกาศใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมิชอบว่า... 14 ก.ค. 2559 08:26 14 ก.ค. 2559 08:30 ไทยรัฐ