วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ว่อนเหนือ

เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ลำพูน ตรวจ สอบคัดแยกจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ ที่คละอยู่กับจดหมายอื่นๆ กว่า 500 ฉบับ จ่าหน้าถึงที่อยู่ผู้รับถูกต้อง แต่ไม่มีชื่อผู้ส่ง ซึ่งกำลังกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้.