วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ท่องเที่ยวหนุนเกินดุลบัญชีสะพัด

ท่องเที่ยวหนุนเกินดุลบัญชีสะพัด

  • Share:

“มูดี้ส์” ชี้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง รัฐรักษาวินัยการเงิน-คลังเยี่ยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ได้ออกรายงาน โดยระบุว่า เศรษฐกิจของไทยเติบโตต่ำกว่าแนวโน้มในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศกำลังเผชิญกับความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง ซึ่งส่งผล กระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในระยะยาว และยังส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 แนวโน้มมีเสถียรภาพนั้น เนื่องจากฐานะการคลังที่แข็งแกร่งและมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกน้อย ขณะที่การจัดหาแหล่งเงินทุนอยู่ในสภาวะที่ดี ดังเห็นได้จากภาระหนี้ของรัฐบาลที่อยู่ในระดับต่ำและความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ที่อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้การบริหารนโยบายการเงินและหนี้สินเป็นไปในเชิงรุกและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ รายงานของมูดี้ส์ยังระบุว่า ตัวชี้วัดทางการคลังของไทยหลายตัวยังคงแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกัน แม้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย จะทำให้ระดับหนี้สูงขึ้นก็ตาม โดยอุปสงค์ภายในประเทศที่ซบเซาและราคานำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยบวก ซึ่งการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างมากนี้เองได้ทำหน้าที่เป็นกันชนการไหลเวียนของเงินทุนที่ผันผวน

นอกจากนี้ การใช้จ่ายสาธารณะที่เพิ่มขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ท่ามกลางอุปสงค์ที่ซบเซาในต่างประเทศ และกิจกรรมในภาคเอกชนที่อ่อนแอ สำหรับการส่งออกสินค้าที่ลดลงนั้น ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการชะลอตัวของการค้าทั่วเอเชียแปซิฟิก แต่การส่งออกบริการของไทยยังคงแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวจีน

แต่ปัจจัยภายในประเทศในเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับ การปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และกรอบเวลาในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ถือเป็น ปัจจัยถ่วงการขยายตัวเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผู้บริโภค สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 และ 2560 มูดี้ส์คาดว่าไทยจะมีอัตราการขยายตัวของจีดีพีในระดับเดียวกับปี 2558 โดยมูดี้ส์ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.8% ในปี 2559 และ 3.0% ในปี 2560.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้