วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"บอร์ดไข่" กางแผนเพิ่มโปรตีน! รณรงค์กิน 300 ฟองต่อคนต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ร่วมกันเปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง” ตามแผนยุทธศาสตร์ไข่ไก่ พ.ศ.2557-2561 ที่ต้องการเพิ่มปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของคนไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 220 ฟองต่อคนต่อปี และยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น จีน 340 ฟอง, ญี่ปุ่น 330 ฟอง, มาเลเซีย 300 ฟอง และสหรัฐฯ 290 ฟอง เป็นต้น

ด้านนายอรรณพ อัครนิธิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า หากมีการบริโภคเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย 300 ฟอง น่าจะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีการผลิตไข่ไก่เฉลี่ยประมาณปีละ 15,500 ล้านฟอง ขณะที่การบริโภคของคนไทยย้อนหลัง 10 ปี มีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 4% เท่านั้น เมื่อเทียบกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ประสิทธิภาพของไทยดี ผลผลิตออกมาจำนวนมากและทำให้ประสบปัญหาราคาผันผวนมาโดยตลอด ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกภาระการขาดทุน บางรายถึงต้องเลิกอาชีพไป.

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) 14 ก.ค. 2559 03:27 14 ก.ค. 2559 03:27 ไทยรัฐ