วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่ง "สศอ." ร่ายแผนก้าวสู่ 4.0

รองรับผลกระทบแรงงานไทยโดนหุ่นยนต์แย่งงาน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไปจัดทำแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับภาคแรงงานไทย ที่จะได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีการใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีมาจัดการกระบวนการผลิตและการค้า ที่มากขึ้น โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คาดว่าจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นจะนำมากำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสมชายกล่าวว่า ในระยะแรกของการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 แรงงานที่จะได้รับผลกระทบก่อนคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานส่วนนี้ค่อนข้างมีทักษะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมาดูว่าจะโยกย้ายไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างไร เช่น อุตสาหกรรมบริการด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักร การอบรมเพิ่มเติมให้กับอุตสาหกรรมใหม่ๆ

สำหรับแผนและยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะวางกรอบดำเนินงานระยะแรก 5 ปี (ปี 2560-2565) และจะสอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 20 ปี โดยมุ่งตอบโจทย์ที่สำคัญคือการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 คนไทยจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับสิ่งแวดล้อม และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ทั้งนี้ ได้ประเมินแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ใน 5 ปี (ปี 2559-2563) ที่ คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน 550,000 ล้านบาทใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคาดจะมีเม็ดเงิน 360,000 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์ 80,000 ล้านบาท เป็นต้น

นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า คาดว่าแผนที่ สศอ.จัดทำจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้ โดยกรอบจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ที่จะมุ่งตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ หลังจากนั้นจะมาลงรายละเอียดของแต่ละสาขา ว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะกระทบแรงงานสาขาใดและจะต้องปรับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไร.

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไปจัดทำแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับภาคแรงงานไทย ที่จะได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 14 ก.ค. 2559 03:24 14 ก.ค. 2559 03:24 ไทยรัฐ