วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประยุทธ์" งัดมาตรา 44 แต่งตั้ง อกศจ.

ให้ คปภ.-ศึกษาฯภาคขึ้นตรง “ดาว์พงษ์” “กำจร”เชื่อช่วยแก้ปัญหาติดขัด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งที่ 38/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 และ 11/2559 เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากคำสั่งเดิมพบว่ายังมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ทำหน้าที่ช่วยเหลือ หรือกลั่นกรองงานที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้แก่คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด

สำหรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 1 คน เป็นประธานอนุกรรมการ กรรมการใน กศจ. 2 คน เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดนั้นๆ จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ และศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอาจจะเสนอแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้นๆ จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ด้วย

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การมีคำสั่งดังกล่าวออกมาก็เพื่อให้การทำงานในระดับพื้นที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอำนาจในการแต่งตั้ง อกศจ. อนุกรรมการ และคณะทำงานใน กศจ. เป็นอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) และให้ศึกษาธิการภาคขึ้นตรงต่อ รมว.ศึกษาธิการโดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมา มีการตีความในเรื่องนี้ไปคนละทิศคนละทาง จนทำให้เกิดความขัดแย้งตามมา และส่งผลทำให้การปฏิบัติงานที่ผ่านมาติดๆขัดๆ ไม่เกิดความต่อเนื่อง.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งที่ 38/2559 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 และ 11/2559 14 ก.ค. 2559 00:58 14 ก.ค. 2559 04:29 ไทยรัฐ