วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ร่วมถกปกป้องโบราณวัตถุ

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติในประเทศไทย ได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สามัญของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาด้านพิพิธภัณฑ์กับประเทศสมาชิก 170 ประเทศ พร้อมทั้งเข้าร่วมการอภิปราย ในหัวข้อ การปกป้องไม่ให้ มีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ทั้งนี้ ตนได้เสนอให้เห็นว่า กระบวนการนี้เป็นการก่อการร้ายระดับนานาชาติ เพราะการขนย้ายโบราณวัตถุไปไว้ประเทศปลายทางนั้นเป็นการทำอย่างมีระบบ ซึ่งไม่ใช่เพียงประเทศต้นทางที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงประเทศปลายทางที่รับของไปด้วย พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้บรรดาชาติมหาอำนาจทางวัฒนธรรมคืนวัตถุที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้สู่ประเทศอันเป็นเจ้าของเช่นเดียวกัน โดยที่ประชุมได้ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าว โดยมีการบันทึกข้อเสนอเพื่อนำมาพิจารณาหาทางแก้ไขกันในระดับประเทศต่อไป.

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติในประเทศไทย ได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่ 14 ก.ค. 2559 00:54 14 ก.ค. 2559 04:26 ไทยรัฐ